Terug naar overzicht

Kortere wachtlijsten en betaalbare zorg door regio­samenwerking

Samenwerking Praktijksteun en Minddistrict

Praktijksteun en Minddistrict gaan intensiever samenwerken, waarbij ze gebruikmaken van e-healthplatform Evie. Met dit platform kan de cliënt ook online zelf aan de slag met (lichte) psychische problemen. Het gewenste resultaat? Door een optimale regionale en digitale samenwerking worden de wachtlijsten korter en de zorg betaalbaarder. Dat maakt dat zorg voor iedereen snel beschikbaar is. 

Digitale zorg op basis van ervaring en kennis uit de praktijk

“De regiosamenwerking zoals Praktijksteun en Minddistrict die vormgeven is uniek”, zegt Jeanette Ploeger, CEO van Minddistrict. “Minddistrict is hét softwareplatform voor de zorgprofessional en de cliënt. De e-healthleverancier, die de techniek en de inhoud van het platform faciliteert. Praktijksteun zorgt voor de context en de service aan de zorgprofessionals, zoals coördinatie en implementatie. Praktijksteun weet wat er in de huisartsenzorg en in de regio speelt. Zij leveren namelijk zelf ook praktijkondersteuning en kunnen daardoor goed aansluiten bij de belevingswereld van professionals. En dát zorgt ervoor dat professionals zich echt begrepen voelen in hun zoektocht naar een passende vorm van digitale zorg.” 

Wat voegt Evie daaraan toe?

De samenwerking binnen het e-healthplatform Evie biedt actieve ondersteuning bij de implementatie van het platform en het oplossen van multidomein financieringsvraagstukken. Daarnaast is Evie de eerstelijns helpdesk voor cliënt en professional en ze verzorgen gebruikersrapportages voor alle partijen.

Evie krijgt in de toekomst uitbreidingen, zoals koppelingen en/of integraties met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), regionale informatie rondom wachttijden en het actuele zorgaanbod. Zo wordt de ‘reis’ van de cliënt in ggz-land steeds verder geoptimaliseerd, waarbij Evie de vertrouwde basis voor de professional én de cliënt is.

Alles start met de huisartsenzorg

Thijs van Kempen, directeur van Praktijksteun: “Wij leggen de verbinding tussen een online e-healthplatform en offline face-to-face sessies met een zorgprofessional (blended care). Niet alleen op gebied van techniek: we bouwen ook actief aan een versterkt regionaal netwerk. De basis daarvan ligt bij de huisartsenzorg. De huisarts kan als poortwachter verbinding leggen met de regionale ketenpartners.”

Preventief en curatief

Deelnemers krijgen via Evie vanuit de gemeente of de huisartsenpraktijk toegang tot de preventieve online modules van Minddistrict. Met e-health kunnen ze thuis alvast aan de slag met hun (mentale) gezondheid. Omdat ook ggz-aanbieders in de regio zich bij Evie kunnen aansluiten, kan de deelnemer na de preventieve modules ook modules vanuit de ggz volgen,  met of zonder begeleiding van een professional.

Meerwaarde voor de deelnemers

Ploeger: “De meerwaarde voor deelnemers zit vooral in het verbeteren van toegang tot de zorg. Met Evie beschikken deelnemers over een open en toegankelijk platform, waar ze zelf aan de slag kunnen met hun welzijn. Bijvoorbeeld door problemen op gebied van slapen, piekeren en stress te verminderen. Op een laagdrempelige manier voorkomen we zo mogelijk een zorgtraject. Heb je tóch hulp nodig, dan zorgen wij er met verbeterde triage voor dat de cliënt sneller in het zorgnetwerk terecht komt.”

De cliënt houdt de regie

Het zelfstandig online werken aan de gezondheid maakt dat deelnemers eigenaar en regisseur van hun eigen zorgvraag worden. Ze leren zelfstandig aan de slag te gaan met lichte psychische problemen en merken dat ze zelf via online modules vooruitgang kunnen boeken. En de mix van online en offline zorg resulteert ook nog eens in een korter doorlooptraject, minder wachtlijsten en lagere kosten.