Terug naar overzicht

Gezamenlijk Georganiseerde Zorg
in Midden-Brabant

“Praktijksteun heeft een sterk regionaal karakter, waarin ik mag fungeren als regiocoördinator van Midden-Brabant”, vertelt Inge Janssen. “Naast het ondersteunen van praktijken in het werkgeverschap van de praktijkondersteuners, zijn we in Midden-Brabant actief in de samenwerking met huisartsenorganisatie RCH Midden-Brabant om de (GGZ-)zorg in de regio beter op elkaar af te stemmen. Dit met als uitgangspunt ‘de juiste zorg op de juiste plek’.”

Met betrekking tot de zorg voor mensen met psychische klachten heeft Praktijksteun in 2011 met RCH een joint-venture opgericht: PRO-RCH.

PRO-RCH

PRO-RCH ontstond in 2011 als platform in de regio met een focus op de GGZ-problematiek. Vrijwel alle partijen die zich bezighielden met het onderwerp GGZ in Midden-Brabant, kregen een stoel in dit platform. Uit dit regionale overleg ontstond een convenant met als voornaamste doel een betere samenwerking te creëren tussen GGZ-partners. Gedragen door een constructieve samenwerking met de zorgverzekeraars CZ en VGZ, heeft PRO-RCH inmiddels met haar kernpartners een sterk draagvlak binnen de regio Midden-Brabant en de GGZ.

Gezamenlijk en georganiseerd

“Fijn om te zien dat we met PRO-RCH al echt iets moois hebben neergezet in de regio, en dat we samen met onze partners steeds stappen, al zijn ze soms klein, in de goede richting aan het zetten zijn. Gezamenlijk Georganiseerde Zorg, zoals we dat in de regio noemen, wordt steeds meer een feit. Huisartsenpraktijken in de regio ervaren hier nu de voordelen van”, aldus Inge. Zo wordt er door de aangesloten huisartsen in de gehele regio kosteloos gebruikgemaakt van Evie (het regionale e-healthplatform), consultatie en triage. Hiernaast neemt een groot gedeelte van de praktijken deel aan diverse (regionale) projecten. Voorbeelden van deze projecten zijn:

  • Aanpak ADHD bij Jeugd: het voornaamste doel van deze aanpak is dat de samenwerking tussen alle betrokken partijen omtrent ADHD wordt verbeterd, zo ook tussen het medische en sociale domein. Inmiddels nemen al meer dan 75 huisartsenpraktijken in Midden-Brabant deel.
  • POH-GGZ Jeugd: de meerwaarde van de specialisatie Jeugd is de kennis met betrekking tot diagnostiek, begeleiding, behandeling en de verwijsmogelijkheden binnen het medisch en sociaal domein. Hiernaast biedt de specialisatie de tijd om actief de samenwerking op te zoeken en te onderhouden.
  • Kernteams: dit betreft een samenwerking tussen GGz Breburg, Indigo en PRO-RCH binnen de huisartsenpraktijken. Een kernteam is een team aan professionals dat rondom een huisartsenpraktijk kan worden georganiseerd. Een dergelijk team is gericht op echt contact en korte lijnen tussen verschillende professionals vanuit verscheidene echelons.
Trots

Inge: “Ik ben trots op ons sterke aandeel in het bieden van kwalitatief goede (GGZ-)zorg binnen de huisartsenpraktijken van Midden-Brabant. Hierin worden we ondersteund vanuit de goede samenwerking met onze regionale partners. Vanuit onze betrokken-, bevlogen- en deskundigheid op het gebied van de zorg die we met de POH-GGZ bieden, doen wij er alles aan om deze zorg en de functie binnen de huisartsenzorg te optimaliseren. Kortom, binnen de regio vormen we vanuit Praktijksteun samen met de huisartsenpraktijk en de POH-GGZ een sterke driehoek die ten goede komt aan de GGZ-zorgverlening in Midden-Brabant.”

Vragen over Gezamenlijk Georganiseerde Zorg (GGZ) in Midden-Brabant? Neem dan contact op met Inge Janssen via  of 06 8230 1883.