Terug naar overzicht

De POH-GGZ Jeugd door jeugdigen beoordeeld met een 8,5

Sinds 2017 organiseren we vanuit Praktijksteun de inzet van de POH-GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk. Na ruim viereneenhalf jaar aan inzet van de POH-GGZ Jeugd zien we steeds beter waar de krachten, maar ook waar de verbeterpunten liggen. We weten beter hoe we de inzet van POH-GGZ Jeugd, in samenwerking met huisartsen en gemeenten, succesvol kunnen organiseren. Hoe we dit doen en tot welke resultaten dit al heeft geleid lichten we toe in deze blog.

Coaching en begeleiding

Collega Josine van Santvoort houdt zich als regiomanager bezig met het aandachtsgebied Jeugd en begeleid dan ook enkele POH-GGZ Jeugd collega’s. Op deze manier levert onder andere Josine een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze functie.

Josine: “Zeker bij nieuwe medewerkers POH-GGZ Jeugd, zien we in de eerste maanden dat zij soms nog zoekende zijn in hun verbindende rol tussen huisarts, wijkteams, onderwijs en jeugdhulpaanbieders. Een traject bij jeugdigen is vaak complexer, omdat je niet alleen met de patiënt te maken hebt, maar ook vaak met de ouders, school en andere betrokkenen rondom het kind. Ze krijgen te maken met bijvoorbeeld vraagstukken rondom leeftijdsgrenzen en gezag. Goede coaching en begeleiding vinden we vanuit Praktijksteun daarom heel belangrijk. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij hun vragen en behoeften, zodat zij zich gesteund voelen bij het uitvoeren van hun werk.

Het afgelopen jaar hebben de collega’s POH-GGZ Jeugd via Praktijksteun toegang gekregen tot de digitale database van Embloom, waarin meerdere vragenlijsten voor kind & jeugd beschikbaar worden gesteld. “Instrumenten zoals vragenlijsten kunnen de POH-GGZ Jeugd ondersteunen om een goed en objectief beeld te krijgen van de klachten van de patiënt, om vervolgens passende zorg te kunnen bepalen”, aldus Josine.

Consultatie en nascholing

Naast Josine speelt ook psycholoog en orthopedagoog Norma de Graaf een rol bij de verdere ontwikkeling van de POH-GGZ Jeugd van Praktijksteun. Sinds maart 2021 is Norma namelijk via Praktijksteun beschikbaar voor huisartsen en POH-GGZ voor consultatie en advies met betrekking tot onder andere kinder- en jeugdproblematiek. Norma’s werkwijzen zijn onder andere EMDR, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en ACT.

Concreet heeft Norma in 2021 enkele nascholingen voor Praktijksteun verzorgd, specifiek samengesteld voor de POH-GGZ Jeugd. Onderwerpen als Triage, Angst, Paniek en Depressie bij kind & jeugd stonden hierbij centraal.

Norma vertelt: “Bij het begeleiden en behandelen van kinderen en jeugdigen gaat het vooral om de motivatie, veiligheid en het maken van een juiste analyse van de oorzaken van de klachten. Hiervoor is het samen in gesprek gaan en het hebben van een open, veilige houding essentieel.” Een goede signalering en triage is essentieel om te zorgen dat kinderen tijdig, maar niet onnodig worden doorverwezen naar de basis of specialistische jeugd-GGZ. Herkennen, signaleren en het in kaart brengen van factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en in stand houden van bepaalde klachten is daarbij heel belangrijk. “En neem als zorgverlener ook je eigen intuïtie serieus, bijvoorbeeld bij een niet-pluis gevoel”, aldus Norma.

Resultaten

In oktober 2021 is door Praktijksteun een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 23 POH-GGZ Jeugd medewerkers van Praktijksteun, werkzaam bij 49 huisartsenpraktijken in twaalf verschillende gemeenten. Jeugdigen hebben de begeleiding van de POH-GGZ Jeugd beoordeeld met een gemiddelde van een 8,5 (beoordeeld door in totaal 183 jeugdigen), uitgesplitst naar:

  • Tevredenheid behandeling: 8,7
  • Tevredenheid resultaat behandeling: 8,3
  • Tevredenheid over de samenwerking met partners: 8,6

Super geholpen, fijne gesprekken. Een veilige haven in stormachtige tijden”, aldus één van de ondervraagde patiënten. Een heel mooi compliment voor het goede werk dat de POH-GGZ Jeugd doet!

Over de inzet van de POH-GGZ Jeugd van Praktijksteun in 2020 maakten we op basis van een data-analyse eerder al een infographic. En op basis hiervan schreef ook De Eerstelijns een artikel. Mooie resultaten komen zowel in de infographic als in het artikel al naar voren.

Mooi dat ook de cijfers uit het meest recente patiënttevredenheidsonderzoek opnieuw bevestiging  geven van de toegevoegde waarde van de POH-GGZ Jeugd!

Trots!

De positieve impact van de POH-GGZ Jeugd en het verschil, dat ook gemeenten in samenwerking met de huisartsen maakt, is groot. En daar mogen we samen best trots op zijn!