xs sm md lg

Zorgverlening POH Ouderenzorg

Bekijk functieprofiel

De zorg voor ouderen vraagt binnen de huisartsenzorg om een belangrijk deel van de beschikbare zorgcapaciteit. Voor het leveren van goede ouderenzorg is de expertise van de huisarts essentieel. Vandaag de dag wordt de nadruk van de belasting in tijd echter vaak gekenmerkt door niet medisch maar complexe vraagstukken en regeltaken.

POH-O in de huisartsenpraktijk
Via Praktijksteun is het mogelijk op een vernieuwende wijze uitvoer te geven aan de inrichting van ouderenzorg binnen de praktijk. Het ondersteuningsconcept van Praktijksteun geeft een huisartsenpraktijk de ruimte om op de juiste plek waarde toe te voegen aan de best passende zorg. De met Praktijksteun gezamenlijk ingerichte zorgverlening (POH-O) is een concept van de zorgprofessional in combinatie met een sterke werkmethodiek. Hierbij wordt in beide aspecten van het concept door Praktijksteun de werking en continuïteit geborgd. De HBO-opgeleide POH-O pakt hierbij de multidomein problematiek en het regelwerk als portefeuillehouder ouderenzorg op, waardoor de huisarts ook echt huisarts is en blijft.

Rol en taakstelling van de POH-O
De POH-O is, zoals de naam al zegt, gespecialiseerd in ouderenzorg en beschikt over kennis om deze kwetsbare doelgroep goed te ondersteunen. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met patiënten (vanaf 65 jaar) met ouderdomsklachten in gesprek te gaan, om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH-O neemt onder meer de rol van casemanager op zich en organiseert de zorg rondom de patiënt, diens omgeving en de praktijk. Hiermee verdwijnt de zorg- en regeltaak uit de agenda van de huisarts.

Met de inzet van de POH-O werken we aan een optimale inrichting van zorg en ondersteuning binnen de huisartsenpraktijk. De POH-O voegt expertise toe op het gebied van zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe zorgsituaties. Door zowel de doelgroep als de netwerkpartners goed in beeld te hebben, schakelt de POH-O snel en pakt (dreigende) problemen op het juiste moment en de juiste manier op. Bij voorkeur voordat ze ontstaan.

Bekijk hier het functieprofiel van een POH-O.

Financiering POH-O
Een huisartsenpraktijk wordt door de zorgverzekeraar gecompenseerd voor de te leveren ouderenzorg. De volledige samenwerking van POH-O zorgverlening met Praktijksteun wordt aan de hand van een vast uurtarief verwerkt.

Omgang ouderenzorg met een POH-O via Praktijksteun

 • Specialistische kennis in huis
  Praktijksteun is ruim tien jaar actief als zorgverlener binnen de huisartsenzorg. In deze tijd heeft de organisatie veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot praktische vraagstukken binnen de huisartsenzorg, en samenwerking in het gehele netwerk rondom de huisartsenpraktijk.
 • Deskundigheidsbevordering
  Bij Praktijksteun ligt de focus op kwaliteit. Deskundigheidsbevordering is hierbinnen een belangrijk onderwerp. Zo bieden we scholingen, intervisies, professionele begeleiding en coachtrajecten aan alle zorgprofessionals. Kruisbestuiving tussen de POH-O en POH-GGZ (Jeugd) van Praktijksteun wordt vanuit de organisatie extra gestimuleerd door bijvoorbeeld gezamenlijke scholingen en bijeenkomsten te organiseren. Tot slot beschikt iedere collega over een persoonlijk ontwikkelbudget.
 • Werkgeverstaken uitbesteed
  Praktijksteun is werkgever van de POH-O. Hierbij wordt zorggedragen voor salariëring, deskundigheidsbevordering, instrumenten en vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof. Praktijksteun geeft invulling aan goed werkgeverschap met oprechte aandacht voor de medewerker, diens professionele en persoonlijke omstandigheden, en creëert zo ruimte voor duurzame inzetbaarheid van alle collega’s.
 • Monitoring op productie en kwaliteit
  Het wegnemen van werkdruk bij de huisarts door de inzet van een POH-O, gaat bij Praktijksteun gepaard met een bewezen rendabele inzet. Om dit te kunnen borgen houdt Praktijksteun zicht op de productiviteit en begeleidt de POH-O en de huisartsenpraktijk hierin. Tijdens evaluatiegesprekken worden inzichten gedeeld, zodat kan worden bijgestuurd waar nodig.
 • Toegang tot hulpmiddelen
  De POH-O en daarmee ook de praktijk kan gebruikmaken van hulpmiddelen zoals e-health en (digitale) screenings-, vragen- en monitoringslijsten. Ook een PGO of instrumenten zoals ‘Ik ben VIP’ behoren tot de mogelijkheden. Geleidelijk zal de POH-O waar mogelijk deze hulpmiddelen in gaan zetten.
 • Samenwerking (in de regio)
  De POH-O werkt volgens de regionale afspraken en/of het zorgprogramma kwetsbare ouderen. Hierbij is en blijft de zorggroep omtrent het zorgprogramma in de regie en is Praktijksteun verantwoordelijk voor het leveren van zorg op praktijkniveau.
 • Wij zorgen voor de juiste match
  Op basis van de kenmerken en wensen van de praktijk, wordt op maat de juiste POH-O voor de praktijk gevonden. Hierbij wordt gelet op de samenstelling van de praktijk, de collega’s en de patiëntenpopulatie. Denk hierbij aan de locatie (dorp/stad), leeftijd (jong/oud), sociaaleconomische status (laag/hoog) of bijvoorbeeld de mate van culturele diversiteit.
 • Borging van beschikbaarheid van zorg
  Door de methodische werkwijze en vastlegging van alles wat relevant is voor een optimale inrichting en uitvoering van ouderenzorg in samenwerking met netwerkpartners, zorgt Praktijksteun voor borging bij onverhoopte uitval van de POH-O.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen