xs sm md lg

Welke privacy-eisen gelden voor jou als POH-GGZ?

De AVG zorgt, zoals je wellicht al gehoord hebt, voor meer en nieuwe regels rondom verwerking, bescherming en uitwisseling van persoonsgegevens. Voor ons, en dus voor jou als POH-GGZ, is het van belang om je aan de volgende ‘privacy-eisen’ te houden:

 1. Verwerk niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
 2. Persoonsgegevens mogen niet langer dan nodig bewaard worden.
 3. Je moet (net als voorheen) patiënten informeren over de persoonsgegevens die je verwerkt. Patiënten hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.
 4. Patiëntgegevens mogen alleen worden gedeeld met toestemming van de patiënt. Met de komst van AVG is het belangrijk dat je ook kunt aantonen dat je de toestemming daadwerkelijk hebt gekregen. Twee van de eisen die de AVG stelt aan ‘toestemming’ zijn dat deze ‘geïnformeerd’ en ‘specifiek’ gegeven is. Om geldige toestemming aan te tonen moet je dan ook kunnen laten zien op basis van welke informatie de betrokken personen toestemming hebben gegeven. Het is dus niet voldoende om alleen de toestemming zelf vast te leggen.
 5. Merk je een inbreuk op in de beveiliging van persoonsgegevens (datalekken)? Deze dienen z.s.m. gemeld te worden bij, in eerste instantie, de praktijk en Praktijksteun.
 6. Er moet een getekende verwerkersoveenkomst zijn tussen de huisartsenpraktijk en Praktijksteun. Praktijksteun ondersteunt de huisartsenpraktijk hierin door proactief een sjabloon voor de verwerkersovereenkomst aan te bieden. Indien hier vragen over zijn vanuit de praktijk zijn wij te bereiken via info@praktijksteun.nl of 088-2013820.
 7. Iedere huisartsenpraktijk dient een register bij te houden van de verwerking van persoonsgegevens van zowel patiënten als medewerkers. In dit register moet worden geregistreerd welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gedaan wordt, hoe de praktijk aan deze gegevens komt en met wie de gegevens worden gedeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens kan dit register bij de praktijk opvragen. Voor POH-GGZ volstaat de verwerkersovereenkomst. In de bijlage van deze overeenkomst staan de onderstaande punten benoemd:
 • Praktijksteun (verwerker) assisteert de huisartsenpraktijk (verantwoordelijke) bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische klachten en stoornissen. Werknemers van Praktijksteun voeren deze werkzaamheden uit in de rol van POH-GGZ, zoals gedefinieerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging et.al.
 • Praktijksteun verwerkt als onderdeel van deze zorgverlening alle persoonsgegevens met betrekking tot de te behandelen patiënten van de huisartsenpraktijk.
 • POH-GGZ van Praktijksteun die de huisartsenpraktijk ondersteunen bij het verlenen van zorg hebben toegang tot de persoonsgegevens van de te behandelen patiënten.

   

 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen