xs sm md lg

Welke maatregelen neemt Praktijksteun omtrent de AVG?

Naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving nemen wij, vanuit Praktijksteun, onder meer onderstaande maatregelen:

  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel van verwerking.
  • De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens was, is en blijft zo beperkt als mogelijk.
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.
  • We gaan de richtlijnen van de NEN 7510 volgen. De NEN 7510 is een belangrijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg.
  • We zijn bezig met het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid. Hierin staat onder andere opgenomen tot welke programma’s en systemen medewerkers toegang hebben en vooral ook hoe zij hier toegang tot hebben.
  • Er wordt een Data protection impact assesment (DPIA) uitgevoerd. Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.
  • Er is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen Praktijksteun toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.
  • Er wordt een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden. Dit register bevat informatie over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
  • Er wordt een privacy- en cookiebeleid opgesteld. Deze worden op korte termijn op onze website geplaatst.
  • Voor de huisartsen met wie wij samenwerken wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld (zie “Stelt Praktijksteun een verwerkersovereenkomst op?”)

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen