xs sm md lg

Wat is als POH-GGZ van Praktijksteun goed om te weten omtrent de AVG?

  • Patiënten hebben recht op (een) kopie(ën) van hun medische gegevens. Hiervoor mag een praktijk onder de AVG geen kosten (meer) in rekening brengen. Onder de huidige Wbp mocht dit wel. Als een patiënt verzoekt om meer dan één kopie van alle gegevens, dan mag de praktijk hiervoor wel een redelijke vergoeding vragen.
  • Er is/wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Praktijksteun en de huisartsenpraktijk met wie wij samenwerken.
  • Voor Praktijksteun is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of wij ons aan de privacywetgeving houden. Hiernaast geeft hij ons advies en maakt inventarisaties van de gegevensverwerkingen. De FG brengt met regelmaat verslag uit aan de directie van Praktijksteun en houdt contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Er is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Met een DPIA worden vooraf de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart gebracht, bijvoorbeeld het opnemen van medische dossiers in een informatiesysteem. Om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.
  • Er wordt een privacy- en cookiebeleid opgesteld. Deze worden op korte termijn op www.praktijksteun.nl geplaatst.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen