xs sm md lg

Visie op scholingen

Focus op kwaliteit
Praktijksteun is een onafhankelijke organisatie die een professionele invulling biedt aan de functie POH-GGZ binnen de Basis GGZ. We leven in een samenleving die steeds complexer wordt en waarin kennis steeds sneller vernieuwt. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel, wat van invloed is op de functie POH-GGZ. Vooruitstrevende en betere kwaliteit van zorg neerzetten, dat is waar Praktijksteun naar streeft. De wijze waarop een POH-GGZ hulp verleent is zeer divers en afhankelijk van de vraagstelling en type patiënt die men op het spreekuur krijgt, alsmede de persoonlijke achtergrond en bagage van de POH-GGZ. Ook de wensen vanuit een huisartsenpraktijk kunnen van belang zijn. Diversiteit in uitvoering is daarom juist gewenst.

We zijn actief in het motiveren van medewerkers als het gaat om persoonlijke ontwikkeling & groei, zelfreflectie en het hebben van een open houding. Om dit alles te bewerkstellingen, investeren we in het persoonlijke contact door middel van maandelijkse begeleiding van de POH-GGZ. Daarnaast wordt er elke maand intervisie aangeboden, om de zelfreflectie als professional levend te houden. De intervisie wordt begeleid door een onafhankelijke professional. En één van de onderdelen om de kwaliteit van zorg te bewaken, is ons aanbod aan scholingen die specifiek gericht zijn op de huisartsenzorg.

Scholingen
Met de focus op kwaliteit is Praktijksteun eind 2015 gestart met het organiseren van (na)scholingen voor de POH-GGZ, voor zowel de beginnende als de meer ervaren POH-GGZ. Het unieke van al onze scholingen is dat ze bijna allemaal specifiek ontworpen zijn voor de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. De theorie is direct in de praktijk toepasbaar en er is veel ruimte voor eigen casuïstiek. Versterkt door de visie dat regionale verschillen juist ook de kracht zijn in een sterke regionale samenwerking, worden diverse regionale experts betrokken bij ons aanbod aan scholingen.

Persoonlijk
Met ons scholingsaanbod willen we bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de POH-GGZ en ruimte maken om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het werkt inspirerend om uitgedaagd te worden, om te merken dat je door meer kennis een andere gesprekspartner wordt, dat je zaken in een ander perspectief kunt gaan zien, dat je iets nieuws kunt creëren en meer begrijpt van wat er allemaal mogelijk is. Regie houden op je eigen ontwikkeling; succes, ervaring en kennis delen we met elkaar. Dat geeft energie en een goed gevoel over jezelf en de organisatie waar je werkt.

Inhoud
Onze scholing zijn veelal opgebouwd vanuit theoretische kennisoverdracht met behulp van voorbeeldcasuïstiek en bevatten oefeningen waarbij een actieve inbreng vanuit de groep wordt verwacht. De nadruk ligt op het bieden van praktische handvatten, die direct toepasbaar zijn op bestaande en toekomstige casuïstiek. Daarbij krijgt de POH-GGZ ook meer inzicht in de verschillende instrumenten, gesprekstechnieken en behandelmethodes en het gebruik ervan. Waar mogelijk is ook het gebruik van de sociale kaart (landelijk en regionaal) onderdeel van de scholing. 

Doelgroep
De scholingen zijn bedoeld voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken. POH-GGZ van Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan deze scholingen.

CarolienOerlemans CorrieBeksVragen of suggesties
Heb je vragen over de scholingen of wellicht suggesties voor onderwerpen, dan kan je contact met ons opnemen via scholing@praktijksteun.nl of 088-2013820. 

Corrie Beks en Carolien Oerlemans
Praktijksteun 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen