xs sm md lg

Ruim 200 tevreden klanten

Huisartsen zijn tevreden over de invulling van de functie POH-GGZ binnen hun praktijk en de zorg die gezamenlijk geleverd wordt. Dat is naar voren gekomen uit een evaluatie van Praktijksteun onder ruim 150 huisartsen waarmee wordt samengewerkt. Het gemiddelde tevredenheidscijfer bedraagt een 8,0. De POH-GGZ scoren het hoogst op de onderdelen vraagverheldering en cliëntgegevensbeheer.

De evaluatie werd verspreid onder alle afnemende huisartsen huisartsen die via Praktijksteun één of meerdere POH-GGZ in hun praktijk hebben en met wie deze huisartsen samen de basiszorg voor hun patiënten vormgeven. De evaluatie richtte zich op zeven onderdelen uit het competentieprofiel POH-GGZ, te weten vraagverheldering, informeren/adviseren, begeleiding/behandeling, casemanagement, preventie, cliëntgegevensbeheer en netwerken.

Bekijk het klanttevredenheidsonderzoek 2014


Vraag
verheldering
Informeren
+adviseren
Case
management
Begeleiding
+behandeling
Preventie
Cliënt
gegevensbeheer
Netwerken
Algemene
tevredenheid

  • 151 respondenten
  • Jaarlijks onderzocht
  • Aanbevelingen inzichtelijk
Vraag nu informatie aan