xs sm md lg

Stelt Praktijksteun een verwerkersovereenkomst op?

De huisartsenpraktijk is verantwoordelijk voor de data in het HIS-systeem en de verlening van toegang tot deze data aan POH-GGZ van Praktijksteun. In lijn van de AVG, houdt dit in dat iedere praktijk een verwerkersovereenkomst dient op te stellen tussen de praktijk en Praktijksteun. Zoals je van ons gewend bent, zorgt Praktijksteun ook nu voor het zoveel als mogelijk wegnemen van de administratieve lasten voor de huisartsenpraktijk. Dit houdt in dat wij een verwerkersovereenkomst aanbieden aan alle praktijken en deze hebben opgesteld met betrekking tot de samenwerking tussen Praktijksteun, de POH-GGZ en de huisarts. Hierin staat onder andere opgenomen welke gegevens op welke plek worden verwerkt. Hierin wordt ook ingegaan op zowel onze verantwoordelijkheden als de verantwoordelijkheden van de huisartsenpraktijk.

Op korte termijn wordt de verwerkersovereenkomst toegestuurd naar alle huisartsen met wie wij samenwerken. 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen