Scholing: Triage en vragenlijsten

Voor volwassenenzorg

Benieuwd naar het volledige scholingsaanbod?

Bekijk de scholingen

Met de invoering van de Basis GGZ is er veel veranderd in het GGZ landschap. De rol van de huisarts (met praktijkondersteuner GGZ) als poortwachter en behandelaar van lichte tot matige problematiek wordt steeds groter. Voor een verwijzing naar de GGZ is tenminste een vermoeden van een DSM diagnose vereist. Op zowel de huisarts als de GGZ rust de taak om te zorgen voor een goede triage, zodat patiënten direct binnen het juiste echelon en zorgzwaarteproduct worden behandeld.

Doel van de scholing

Het doel van de scholing is om door middel van screening en triage een beeld te krijgen van de klachten van de patiënt en te verhelderen, om vervolgens de gepaste zorg te bepalen. Maar welke screeningsvragenlijsten en gespreksinstrumenten zijn er? Hoe pas je die als POH-GGZ op een juiste manier toe? En hoe kan daarbij de module Triage van Minddistrict eventueel worden ingezet?

Doelgroep

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken. De vragenlijsten die tijdens de scholing behandeld worden zijn vooral gericht op volwassenzorg.

Datum 

Aan de scholing kunnen maximaal 12 personen deelnemen. 

Tijd

Van 18.30 tot 20.30 uur

Online scholing via Microsoft Teams

Je kan digitaal deelnemen aan deze scholing via een laptop, tablet of mobiele telefoon. We maken gebruiken van Microsoft Teams. Je hoeft zelf geen account/licentie voor Microsoft Teams te hebben. Je kan als gast gebruiker deelnemen. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voor aanvang van de scholing een uitnodiging met een link om deel te kunnen nemen aan de scholing.

Docent

Hanneke van Dijk, ervaren POH-GGZ

Kosten

POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

PRO-RCH
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PRO-RCH, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.

Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Provico

Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met