Scholing: Triage en analyse

Kind & jeugd

Benieuwd naar het volledige scholingsaanbod?

Bekijk de scholingen

Als POH-GGZ (Jeugd) bied je snelle en laagdrempelige zorg aan kinderen en jongeren binnen de huisartsenpraktijk. Kinderen en jongeren met psychosociale problemen worden vroegtijdig opgespoord en zo mogelijk worden zij kortdurend begeleid en behandeld. Door middel van probleem- en vraagverheldering breng je de klachten of problemen van je patiënt in kaart. De problematiek varieert van angsten, trauma’s, rouwverwerking, depressie, stress, scheiding van ouders, opvoedvraagstukken tot problemen met het zelfbeeld. Ook de omgeving (school en gezin) heeft vaak invloed op het ontstaan, versterken of in stand houden van de hulpvraag van de patiënt.

Goede signalering en triage is essentieel om te zorgen dat kinderen tijdig, maar niet onnodig worden doorverwezen naar basis of specialistische jeugd GGZ. De juiste kennis in huis hebben is daarom belangrijk, net als nauwe verbondenheid met kind, ouders, collega’s en externe partners. Instrumenten zoals vragenlijsten kunnen het proces ondersteunen, mits ze met een helder doel en plan worden ingezet.

Inhoud van de scholing

Bij triage bij kinderen en jeugdigen gaat het vooral om het voeren van het goede gesprek en het hebben van de juiste houding. Instrumenten kunnen dit niet vervangen, maar ze kunnen triage wél ondersteunen of handvaten geven aan het gesprek. Tijdens deze scholing bespreken we enkele voorbeeld instrumenten, vragenlijsten en materialen en hoe je deze als POH-GGZ (Jeugd) op een juiste manier kan gebruiken in je spreekkamer.

Er zijn veel verschillende vragenlijsten voor kind & jeugd. Hoe pas je ze toe en welke betekenis geef je aan de uitkomst? Tijdens deze scholing worden enkele voorbeeld vragenlijsten nader toegelicht en besproken, zoals de SRS, CBSK, FNE-S-N en CDI. Daarnaast wordt besproken welke onderdelen bij de patiënt en/of omgeving bevraagd moeten worden om alle relevante informatie in kaart te kunnen brengen.

Er zijn ook kinderen die niet zo verbaal zijn of die zich niet begrepen of aangesproken voelen. Op die momenten is het belangrijk samen met kinderen te zoeken naar taalvormen die aansluiten bij hun leef- en belevingswereld. Wat kan en mag je verwachten bij een kind en de leeftijd en hoe kan je het beste aansluiten bij het niveau van het kind, om ook daadwerkelijk contact te maken. Gespreksvoering komt aan bod, en materiaal wat hierbij bruikbaar is, zal tijdens de scholing aanwezig zijn en worden toegelicht.

Door reflectie en het bespreken van praktijksituaties staan we stil bij waar je als POH-GGZ (Jeugd) zoal tegen aan kan lopen. In deze bijeenkomst wordt enkel bepaald of doorverwijzing nodig is of niet. Er wordt niet inhoudelijk ingegaan op wat men zelf aan behandeling kan bieden.

Resultaat van de scholing

Na de scholing hebben de deelnemers:

  • Kennis van verschillende vragenlijsten (SRS, CBSK, FNE-S-N en CDI) en hoe deze te gebruiken voor de analyse van de hulpvraag.
  • Inzicht verkregen in het herkennen van mogelijke valkuilen.
  • Handvaten gekregen om antwoord te krijgen op de vragen: zijn de belangrijkste mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn in kaart gebracht en heb ik alle informatie die ik nodig heb voor een goede analyse.
  • Geleerd om de eigen intuïtie serieus te nemen!
Doelgroep

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken, die nauw betrokken zijn bij de hulp en begeleiding aan jeugdigen in de huisartsenpraktijk. Heb je affiniteit met jeugd of wil je graag meer weten over diverse onderwerpen rondom jeugd-GGZ, je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze scholing.

Datum en locatie

Deze fysieke scholing bestaat uit 1 avond van 2,5 uur en bieden we op de volgende data aan:

  • Dinsdag 14 september 2021, locatie Breda | Meld je aan
  • Donderdag 11 november 2021, locatie Praktijksteun in Eindhoven | Meld je aan

Aan de scholing kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

Tijd

Van 18.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Voorbereiding

Ca. 10 dagen voor aanvang van de scholing ontvang je per e-mail enkele voorbereidende documenten, met hierin ook de opdracht om een of meerdere praktijksituaties op te schrijven waar je moeite mee had of vragen over hebt.

Docent

Deze scholing wordt verzorgd door Norma de Graaf, psycholoog, orthopedagoog, coach en trainer.
Meer informatie over Norma de Graaf is te vinden op www.praktijknormadegraaf.nl of www.veridisquo.nl

Kosten

POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

PRO-RCH
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PRO-RCH, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.

Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ (2 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met