Scholing: Onbegrepen gedrag bij dementie

Benieuwd naar het volledige scholingsaanbod?

Bekijk de scholingen

Door dementie kan iemands gedrag veranderen. Dit gaat vaak geleidelijk en is voor de omgeving soms lastig te begrijpen, daarom wordt het vaak ‘onbegrepen gedrag’ genoemd. Iemand kan bijvoorbeeld achterdochtig, angstig, agressief of juist lusteloos worden. Ook kan er sprake zijn van nachtelijke onrust of ontkenning van de situatie. Dit heeft uiteraard veel invloed op de kwaliteit van leven van degene met dementie en diens mantelzorgers. Door hen op tijd goede informatie en ondersteuning te geven kan voorkomen worden dat de problemen hoog oplopen.

In deze scholing gaan we in op de achtergronden van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie en de mogelijke oorzaken hiervan. Je leert aan de hand van de behoeften van mensen met dementie hoe je dit gedrag kunt herkennen, begrijpen en de situatie kunt analyseren. Ook leer je hoe je de persoon met dementie en diens mantelzorger kunt ondersteunen in het omgaan met dit gedrag. Daarnaast besteden we aandacht aan eigen casuïstiek en praten we over het belang van multidisciplinaire samenwerking bij onbegrepen gedrag en hoe dit in je eigen praktijk en werkomgeving geregeld is.

Daarnaast wordt in deze scholing uitgebreid aandacht besteed aan de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg (Kitwood, 1997) en bijbehorende principes, om daarmee de geboden zorg en ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de cliënten met dementie en mensen in hun omgeving. Elke situatie is namelijk uniek en een passende aanpak voor onbegrepen gedrag zal dan ook telkens op maat gemaakt dienen te worden voor de specifieke cliënt.

Inhoud van de scholing

In samenwerking met het Trimbos Instituut bieden we deze scholing in blended vorm aan, namelijk het volgen van een e-learning gericht op “Persoonsgericht werken” met aansluitend een fysieke groepsbijeenkomst.

De e-learning (6 accreditatiepunten)
De e-learning bestaat uit twee opeenvolgende delen met een totale duur van 5 á 6 uur. Er worden diverse leermethoden gecombineerd: filmpjes, verschillende typen oefeningen en interactieve schermen wisselen elkaar af. Een samenvatting van de belangrijkste informatie is terug te vinden in een bijbehorende reader.

Omdat dementie een complexe aandoening is, start de e-learning met het opfrissen van de kennis over de meest voorkomende vormen van dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan onbegrepen gedrag en de bewustwording van wat jouw rol kan zijn in het ontstaan en/of voorkomen van dit gedrag. De volgende soorten gedrag worden behandeld: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

 • Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. Je leert om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie je zorgt en de invloed van bijvoorbeeld de omgeving en lichamelijke klachten op het welbevinden van mensen met dementie.
 • Deel 2 gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag (ook wel probleemgedrag) van mensen met dementie. Je leert om bij onbegrepen gedrag met een stappenplan te werken. Je verdiept je in vijf typen gedrag: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

Fysieke scholing (3 accreditatiepunten)
Tijdens de groepsbijeenkomst (1 avond van 3 uur) komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Richtlijnen voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie
 • Oefenen met het analyseren van de situatie bij een eigen casus
 • Belang van tijdige signalering en aanpak
 • Belang van multidisciplinaire samenwerking

Daarnaast wordt er ingezoomd op onbegrepen gedrag aan de hand van persoonsondermijnende en
persoonsversterkende interactie (wat is de invloed van mijn eigen gedrag op gedrag en welbevinden van cliénten?), het ABC-model en de rol van de mantelzorger. De theorie van Kitwood (vijf : universele psychosociale behoeften en zes gedragsfactoren) op het gebied van persoonsgericht werken wordt gelinkt aan onbegrepen gedrag en jouw eigen praktijk. Wat betekent persoonsgericht werken voor de POH in de praktijk en hoe pas je dit toe in relatie tot onbegrepen gedrag bij mensen met dementie? Hoe kun je het onbegrepen gedrag beter verklaren en er mee omgaan? Op welke manier kun je onbegrepen gedrag analyseren en hoe helpt dit jou bij het maken van een plan van aanpak?

Resultaat van de scholing
 • Kennis van onbegrepen gedrag bij dementie en de mogelijke oorzaken
 • Kennis van de richtlijnen voor het omgaan met probleemgedrag bij dementie
 • Kennis van het belang van het multidisciplinaire samenwerking in deze situatie
Doelgroep

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) en Ouderen (POH-O) werkzaam binnen huisartsenpraktijken.

Datum

De fysieke scholing bestaat uit 1 avond van 3 uur.

 • Maandag 11 oktober 2021, locatie Tilburg | Meld je aan
 • Dinsdag 16 november 2021, locatie Boxmeer | Meld je aan

Aan de scholing kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Tijd

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Voorbereiding

Ca. 4 weken voor aanvang van de fysieke scholing ontvang je per e-mail de inloggegevens voor het volgen van de e-learning als huiswerk vooraf. Hiervoor zullen wij jouw naam en e-mailadres delen met het Trimbos Instituut.

Docent

Claudia van der Velden en/of Marleen Prins van het Trimbos-instituut. Claudia (gezondheidswetenschapper) en Marleen (psycholoog en PhD) hebben beide ervaring in het geven van trainingen en workshops omtrent persoonsgericht werken en onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Doordat Marleen en Claudia beide ervaring hebben in het werken in de praktijk, kunnen ze goed de brug slaan tussen de theorie/wetenschap en de praktijk. Wat betekenen de gevonden resultaten voor (zorg)professionals? En voor cliënten? En hoe kunnen we deze resultaten zo vertalen dat er daadwerkelijk betere zorg en ondersteuning geleverd kan worden?

Kosten

POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

PrimaCura GGZ
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PrimaCura GGZ, dan kun je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.

Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond.

Accreditatie

Voor deze blended scholing is accreditatie aangevraagd bij de LV POH-GGZ. De e-learning is voor beide delen voor 6 punten geaccrediteerd en de fysieke groepsbijeenkomst is voor 3 punten geaccrediteerd bij de LV POH-GGZ.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met