Scholing: Hulpverlening rondom KOPP/KVO

Waarbij het kind centraal staat

Benieuwd naar het volledige scholingsaanbod?

Bekijk de scholingen

KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen en KVO staat voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. Dit is een omvangrijke doelgroep die een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van huiselijk geweld en voor het ontwikkelen van een psychische stoornis of verslaving. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze kinderen vijf maal vaker een beroep doet op de gespecialiseerde jeugd GGZ. Daarom is het zo belangrijk om deze doelgroep goed in het vizier te hebben en tijdig passende hulp te bieden.

De POH-GGZ heeft een belangrijke plaats in de keten, daar zij als een van de eersten contact hebben met gezinnen en deze problematiek kunnen duiden, hierin kunnen ondersteunen en eventueel doorverwijzen. Belangrijkste hierbij is dat de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk kan verlopen, binnen de context van het gezin.

We bieden twee verschillende (na)scholingen aan bedoeld voor de:

 1. POH-GGZ gericht op kind & jeugd – Onderstaande scholing
 2. POH-GGZ gericht op volwassenenzorg – Meer informatie en aanmelden
Inhoud van de scholingen

In deze interactieve scholingen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • KOPP/KVO feiten en cijfers
 • Risico’s en gevolgen
 • Het signaleren van de KOPP/KVO-problematiek
 • Het samenspel van de risico- en beschermende factoren
 • Concrete aangrijpingspunten voor zorgprofessionals
 • Stellingen, zelfreflectie en voorbeelden aangaande het bespreken van het ouderschap

Daarnaast worden er enkele oefeningen gedaan ter verbetering van de ouderrol of oefeningen geschikt voor kinderen in jouw praktijk.

Hulpverlening rondom KOPP/KVO waarbij het kind centraal staat

Doelstelling van deze scholing:

 • Vergroten kennis KOPP/KVO doelgroep
 • Signaleren (ernst) van de problematiek
 • Aangrijpingspunten ondersteunen KOPP-kind
 • Handvatten ondersteunen KOPP-kind
Resultaat van deze scholing

De POH-GGZ Jeugd heeft de doelgroep beter in gedachten, signaleert de (ernst) van de problematiek en heeft kennis van de aangrijpingspunten om deze doelgroep de juiste ondersteuning te bieden. In praktische zin weet de POH-GGZ Jeugd welke thema’s er spelen bij KOPP-kinderen, welke begeleiding geboden kan worden en wat er ingezet kan worden aan (pedagogische) interventies om de jeugdige te ondersteunen.

Doelgroep

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken, die nauw betrokken zijn bij de hulp en begeleiding aan jeugdigen in de huisartsenpraktijk. Heb je affiniteit met jeugd of wil je graag meer weten over diverse onderwerpen rondom jeugd-GGZ, je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze scholing.

Datum

Deze online scholing bestaat uit 1 avond van 2 uur en bieden we op de volgende data aan:

Aan elke scholing kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

Tijd

Van 18.30 tot 20.30 uur

Voorbereiding

Ca. 10 dagen voor aanvang van de online scholing ontvang je per e-mail enkele voorbereidende documenten als huiswerk vooraf.

Online scholing

Je kan digitaal deelnemen aan deze scholing via een laptop, tablet of mobiele telefoon. We maken gebruik van Teams of Zoom. Je hoeft zelf geen account/licentie voor Teams of Zoom te hebben. Je kunt als gastgebruiker deelnemen. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voor aanvang van de scholing een uitnodiging met een link om deel te kunnen nemen aan de scholing.

Docenten

Deze scholing wordt verzorgd door Lizette Ekkel (Preventie Adviseur en Trainer bij Indigo Brabant), Marloes van Elderen en Charlotte van Dam (Preventiewerkers bij Novadic-Kentron).

Kosten

POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

PrimaCura GGZ
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PrimaCura GGZ, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.

Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico vanuit Praktijksteun, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ (2 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met