Scholing: Depressie bij kind & jeugd

Benieuwd naar het volledige scholingsaanbod?

Bekijk de scholingen

De POH-GGZ (Jeugd) krijgt in hun dagelijkse praktijk te maken met kinderen en jongeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een depressie of al symptomen van een depressie vertonen. Het tijdig signaleren van risicogedrag en symptomen van een depressie kan voorkomen dat een depressie ontstaat of dat de klachten verergeren.

Het gebruik van een signaleringsinstrument kan ter ondersteuning van de klinische blik toegepast worden, zodat een zo objectief mogelijk beeld verkregen wordt. Naast het inzetten van een signaleringsinstrument blijft de dialoog, observatie en de vertrouwensrelatie tussen de POH-GGZ (Jeugd), de ouder en/of de jeugdige van groot belang.

Minimale interventies voor depressieve klachten en symptomen zijn gericht op het aanbieden van informatie, voorlichting, advies en ondersteuning. Afhankelijk van de ernst van de depressieve klachten en symptomen zet de POH-GGZ (Jeugd) de interventies in of verwijst ernaar. De interventies richten zich onder andere op het vaststellen van de oorzaak en factoren van de depressie. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of de POH-GGZ een kort behandeltraject kan inzetten. Hoe dit kan worden vorm gegeven komt in deze scholing aan bod.

Inhoud van de scholing
  • In kaart brengen welke problematiek (psychisch, biologisch en psychosociaal) gepaard kan gaan met depressieve klachten bij kinderen en jongeren en welke factoren kunnen een rol spelen bij de oorzaak van de depressie.
  • Weging van risicofactoren en beschermende factoren.
  • Kortdurende interventies kunnen uitvoeren.
  • Toeleiden naar andere zorg.

NB: Suïcidaliteit en suicidepreventie valt buiten deze scholing. Suïcidaliteit komt bij meerdere aandoeningen voor en vanwege de complexiteit van suïcidaal gedrag wordt in deze scholing beperkt aandacht besteed aan zelfdoding. Alarmsignalen komen wel kort aan bod.

Doelgroep

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken, die nauw betrokken zijn bij de hulp en begeleiding aan jeugdigen in de huisartsenpraktijk. Heb je affiniteit met jeugd of wil je graag meer weten over diverse onderwerpen rondom jeugd-GGZ, je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze scholing.

Datum en locatie

Deze scholing bestaat uit 1 avond van 2 uur en bieden we op de volgende data aan:

  • Donderdag 25 november 2021 locatie Tilburg | VOL
  • Maandag 13 december 2021 locatie Boxmeer | Meld je aan

Aan de scholing kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Tijd

Van 18.00 tot 20.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Docent

Deze scholing wordt verzorgd door Norma de Graaf, psycholoog, orthopedagoog, coach en trainer. Norma de Graaf heeft een jarenlange ervaring als trainer en docent. Meer informatie over Norma de Graaf is te vinden op haar website.

Kosten

POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

PrimaCura GGZ
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PrimaCura GGZ, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.

Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico vanuit Praktijksteun, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ (2 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met