Scholing: Burn-out, trauma en SOLK

Benieuwd naar het volledige scholingsaanbod?

Bekijk de scholingen

Gezonde stress is belangrijk, het geeft je moed en energie om met veranderingen om te gaan. Het zorgt ervoor dat je voldoende uitgedaagd wordt en dat je lichamelijk en geestelijk gezond blijft. Wanneer is er sprake van ongezonde stress? Groot of klein, vroegere of recente traumatische gebeurtenissen kunnen erg belemmerend werken. Je brein kan je blijven herinneren aan dat nare gebeuren. Hoe werkt het brein? Hoe kan het dat je soms heftig reageert op een gebeurtenis terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand is?

Stress in het hier en nu, bijvoorbeeld over werk, relatie of financiën maakt dat nare herinneringen uit het verleden alsnog naar boven komen. Vaak wordt men erdoor overvallen, gedacht dat het wel verwerkt was of dat de impact toch niet zo groot was. Dat kan veel energie kosten in het dagelijkse leven. Het kan zich uiten in angstklachten, somberheid, lichamelijke klachten of een burn-out. Daarom is het belangrijk om bij klachten goed te onderzoeken of onderliggende trauma’s mogelijk een rol spelen en of traumabehandeling wenselijk of noodzakelijk is.

* SOLK is de afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Inhoud van de scholing

Deze verdiepende scholing bestaat uit 2 avonden van 3 uur. De scholing zal starten met algemene uitleg over het ontstaan van stress, trauma en SOLK. Veel voorkomende klachten worden verder uitgediept en de deelnemers gaan ervaring opdoen met oplossings- en lichaamsgerichte werkmethodieken. Hoe kunnen we klachten herkennen, wat is de invloed van stress en wat kan je als POH-GGZ hierin betekenen?

Vervolgens gaan we de theorie verder uitdiepen aan de hand van praktisch bruikbare schema’s. Schema’s waarin meer helderheid wordt verkregen over de invloed van stress en trauma op het hormoonsysteem, op het zenuwstelsel en op het algehele welbevinden. Aan de hand van enkele praktijk voorbeelden laten we zien en ervaren wat een lichaamsgerichte benadering kan betekenen bij spanningsklachten. We sluiten af met enkele oefeningen die de POH-GGZ voor zichzelf of in de praktijk kan gebruiken om bewust te worden van spanningen in het lichaam en welke interventie ingezet kan worden.

Resultaat van de scholing

Na het volgen van deze scholing heb je als POH-GGZ een andere kijken gekregen op burn-out en trauma. Je hebt inzicht verkregen in stressfactoren op deze klachten en bent versterkt in het geven van goede psycho-educatie aan patiënten. Je bent meer in staat om lichaamssignalen een onderdeel te laten zijn in je gesprekken. Daarnaast heb je praktische handvatten aangereikt gekregen die bruikbaar zijn in je dagelijkse werk als POH-GGZ.

Doelgroep

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken.

Datum en locatie

Deze fysieke scholing bestaat uit 2 avonden van 3 uur en bieden we op de volgende data aan:

De scholingavonden in Venlo zijn gereserveerd voor POH-GGZ aangesloten bij Provico. Aanmelden kan via 

  • Avond 1: donderdag 20 mei 2021, locatie Venlo
  • Avond 2: donderdag 27 mei 2021, locatie Venlo
  • Avond 1: dinsdag 29 juni 2021, locatie De Phil in Tilburg | VOL
  • Avond 2: dinsdag 6 juli 2021, locatie De Phil in Tilburg | VOL

Meld je aan voor de scholingsavonden in Boxmeer

  • Avond 1: donderdag 7 oktober 2021, locatie Boxmeer | VOL
  • Avond 2: donderdag 14 oktober 2021, locatie Boxmeer | VOL

Aan de scholing kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Tijd

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Voorbereiding

Ca. 10 dagen voor aanvang van de scholing ontvang je per e-mail enkele voorbereidende documenten als huiswerk vooraf.

Docent

Maria van Genugten, sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Maria is werkzaam als POH-GGZ en heeft een eigen praktijk. Ze werkt veelal met de oplossingsgerichte methodiek. Daarnaast is ze EMDR en EFT-therapeut.

Op de tweede scholingsavond is ook Paula van Genugten aanwezig. Paula heeft na haar studie fysiotherapie de opleiding osteopathie gevolgd. Sinds 1998 heeft zij een eigen praktijk, eerst in Houten, sinds enkele jaren ook in Den Bosch. Naast osteopaat is Paula lichaamsgericht traumatherapeut volgens de methode Somatic Experiencing.

Kosten

POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

PRO-RCH
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PRO-RCH, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.

Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ en V&VN (6 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met