Scholing: Angst en paniek bij kind & jeugd

Benieuwd naar het volledige scholingsaanbod?

Bekijk de scholingen

De POH-GGZ (Jeugd) krijgt in de dagelijkse praktijk te maken met kinderen en jongeren die angst ervaren en daarmee mogelijk een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een angststoornis. De POH-GGZ (Jeugd) zal moeten inschatten of het om normale angst of om een problematisch angstniveau gaat. De verhouding draagkracht-draaglast (risico- en beschermende factoren), triggers, vermijdingsgedrag en factoren, die van invloed zijn op het ontwikkelen dan wel in stand houden van de klachten, worden nader toegelicht.

Op basis van deze bevindingen zal zo nodig een interventie gegeven of geadviseerd worden. Dat kan variëren van het geven van inzicht en psycho-educatie en bijvoorbeeld opvoedtips, tot het geven van een kort behandeltraject waardoor de angst beter hanteerbaar wordt. Ook kan de POH-GGZ (Jeugd) doorverwijzen naar preventief groepsaanbod of naar gespecialiseerde hulp als nadere diagnostiek en behandeling noodzakelijk is.

Inhoud van de scholing
  • Herkennen en signaleren van angst, angststoornissen en paniekstoornis.
  • In kaart brengen van risicofactoren, beschermende factoren, en overige factoren die van invloed zijn op de angst.
  • Kortdurende interventies kunnen uitvoeren.
  • Toeleiden naar andere zorg.

NB: Suïcidaliteit en suicidepreventie valt buiten deze scholing. Suïcidaliteit komt bij meerdere aandoeningen voor en vanwege de complexiteit van suïcidaal gedrag wordt in deze scholing beperkt aandacht besteed aan zelfdoding. Alarmsignalen komen wel kort aan bod.

Doelgroep

Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken, die nauw betrokken zijn bij de hulp en begeleiding aan jeugdigen in de huisartsenpraktijk. Heb je affiniteit met jeugd of wil je graag meer weten over diverse onderwerpen rondom jeugd-GGZ, je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze scholing.

Datum en locatie

Deze scholing bestaat uit 1 avond van 2 uur en bieden we op de volgende data aan:

  • Dinsdag 2 november 2021 locatie Boxmeer | VOL

Aan de scholing kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Tijd

Van 18.00 tot 20.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Docent

Deze scholing wordt verzorgd door Norma de Graaf, psycholoog, orthopedagoog, coach en trainer. Norma de Graaf heeft een jarenlange ervaring als trainer en docent. Meer informatie over Norma de Graaf is te vinden op haar website.

Kosten

POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

PrimaCura GGZ
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PrimaCura GGZ, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.

Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico vanuit Praktijksteun, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.

Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ (2 punten).

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met