xs sm md lg

Regionaal e-healthplatform

Eén e-healthplatform in de regio voor de gehele keten. Eén platform dat ervoor zorgt dat patiënten, bij een doorverwijzing, niet opnieuw moeten beginnen met een module en gegevens juist onthouden worden, waardoor de patiënt toegang blijft houden tot zijn of haar werk, modules, dagboeken en psycho-educatie. Dit in de kleur en smaak van de eigen regio en/of zorggroep.

> Meld je hier aan voor het regionale e-healthplatform.

Regionaal e-healthplatform via Praktijksteun
Doordat Praktijksteun per 1 januari 2014 rechtstreeks met zorgverzekeraars afspraken maakt over de financiering van e-health, is het mogelijk een implementatiestrategie neer te zetten die écht aansluit bij de huisartsenzorg en de POH-GGZ, deze te testen en daarna uit te voeren. Zo hebben we destijds een eerste groep POH-GGZ bereid gevonden om een select aantal modules te testen, onder andere van Minddistrict. Door maandelijks te evalueren hoe de inzet en implementatie verliep, zijn ‘best-practices’ ontstaan, waarmee de uitrol over de grotere groep POH-GGZ mogelijk is gemaakt.

Praktijksteun beheert inmiddels meerdere regionale platformen voor e-health, altijd in samenwerking met de lokale zorggroep. Via onder andere ‘onze eigen POH-GGZ’ zijn tot en met 2016 al meer dan 7.000 patiënten gestart, geactiveerd en geholpen met behulp van ‘blended care’ (een combinatie van behandeling/begeleiding welke wordt versterkt door het gebruik van e-health). Dit aantal is sterk groeiende, wat een gevolg is van (1) groei in het aantal huisartsenpraktijken en POH-GGZ die met e-health werken, (2) de gewenning van die partijen met het inzetten van e-health, (3) het steeds beter binnen de huisartsenzorg passen van e-health wat passend is op GGZ-klachten binnen de huisartsenzorg.

Samenwerking

Aangezien ook wij een groot voordeel zien in een e-healthplatform voor de gehele keten binnen één regio, hebben wij onderzocht hoe we dit in de praktijk kunnen realiseren. Hiervoor hebben we, naast afspraken met zorgverzekeraars, goede afspraken gemaakt met e-healthaanbieders, als eerste voor e-mental-health met Minddistrict. Praktijksteun is hierdoor in staat om voor regio’s de e-healthmodules van Minddistrict, in combinatie met de modules van andere aanbieders, als “onderleverancier” volledig te verzorgen. Met andere woorden, regio’s en/of zorggroepen kunnen hun eigen regionale platform neerzetten, en maandelijks tegen gereduceerde tarieven e-healthmodules afnemen via het model van Praktijksteun. Het afnemen van de modules via Praktijksteun levert een regio meerdere voordelen op:

  • Een regio kan op deze manier meeprofiteren van schaalvoordelen, waardoor het inzetten van e-health aanzienlijk goedkoper wordt (ook de kleine (psychologen)praktijk kan dan direct van het schaalvoordeel gebruikmaken).
  • Door gezamenlijk op te trekken heeft Praktijksteun een steeds sterkere stem om platformen en modules in te richten zoals dat binnen de huisartsenzorg het beste past, rekening houdend met het uitzicht op samenwerken in de gehele keten binnen iedere regio.
  • Regio’s kunnen het e-healthplatform geheel in de eigen huisstijl laten inrichten.
  • Patiënten hoeven bij een doorverwijzing niet weer opnieuw te beginnen met een e-healthmodule en het invullen van hun gegevens. Geborgd door goede privacyregels werkt u namelijk op één en hetzelfde platform .
  • Als afnemer kunt u zelf bepalen wat u met het platform wilt. Van hoeveel instrumenten wilt u gebruikmaken? Wilt u e-healthmodules van meerdere aanbieders aanbieden? Mist u nog een module?

Implementatie e-healthplatform in uw regio
Wilt u ook samen met ons één e-healthplatform ontwikkelen voor de gehele keten in uw regio? Dat kan. In het kort zien de stappen er als volgt uit.

  1. We bekijken samen welke structuur het beste in uw regio past.
  2. Op basis van de samen gevormde structuur, sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af.
  3. Vervolgens gaan we aan de slag met de inrichting van het platform. Welke huisstijl wilt u aanhouden? Van welke modules en instrumenten wilt u gebruikmaken? Uiteraard kan Praktijksteun adviseren bij dergelijke vragen.
  4. Tussentijds vinden er evaluaties plaats met betrekking tot het onderhoud of juist innovatie. 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen