xs sm md lg

POH-GGZ inzetten

Heeft u nog geen POH-GGZ in uw praktijk? Via Praktijksteun is het mogelijk een POH-GGZ ‘in te huren’, waarbij wij voor (bij)scholing en begeleiding zorgen.

Een vaste POH-GGZ wordt door Praktijksteun gematcht met de kenmerken van de praktijk. We letten hier op de samenstelling van uw praktijk, uw collega’s en patiëntenpopulatie, denk hierbij aan de locatie (dorp/stad), leeftijd (jong/oud), sociaaleconomische status (laag/hoog). De gehele GGZ basiszorg wordt door PRO Praktijksteun gecoördineerd, met daarin de visie van de huisarts als uitgangspunt. Hulpmiddelen als triage, e-health en consultatie worden voor u ter beschikking gesteld.

Waarom een POH-GGZ?
Steeds meer GGZ-gerelateerde zaken komen bij de huisartsenzorg te liggen. Een duidelijke verschuiving is te zien bij zowel de GGZ domeinen als bij de gemeente, onder andere patiënten doorverwijzen is heel wat lastiger geworden dan voorheen. Een POH-GGZ kan voor verlichting zorgen. Een POH-GGZ is, zoals de naam al zegt, specialist in de geestelijke gezondheidszorg en wordt, onder andere via ons, op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen. Praktijkondersteuners GGZ weten bijvoorbeeld goed hoe om te gaan met verwijzingen en verwijspartners, hebben kennis van e-health, preventie en triage en kunnen waar nodig gebruikmaken van consultatiepartners. Kortom: een POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning in de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische aard.

POH-GGZ via PRO Praktijksteun
Voor u als huisarts biedt een POH-GGZ via Praktijksteun de volgende voordelen:

  • Specialistische en vernieuwende GGZ kennis binnen de huisartsenpraktijk
  • Eenvoudige doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners
  • Geen werkgeverstaken
  • POH-GGZ wordt geschoold en begeleid vanuit Praktijksteun
  • Vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof
  • Uw belang wordt vertegenwoordigd bij zorgverleners en –zorgverzekeraars
     

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van PRO Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen

Lees verder

Klik door het onderstaande overzicht voor extra informatie