xs sm md lg

POH-GGZ (Jeugd) inzetten

Ben je op zoek naar een POH-GGZ of POH-GGZ Jeugd in jouw praktijk? Via Praktijksteun is het mogelijk een deskundige POH-GGZ (Jeugd) in te zetten. Wij dragen dan onder andere zorg voor (bij)scholing, begeleiding en intervisie en nemen tegelijkertijd alle werkgeverstaken van je over.

Waarom een POH-GGZ?
Een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is, zoals de naam al zegt, specialist in de geestelijke gezondheidszorg. POH-GGZ weten goed hoe om te gaan met verwijzingen en verwijspartners, hebben kennis van e-health, preventie en triage, en kunnen waar nodig gebruikmaken van onze consultatiepartners. Kortom: een POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning in de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische aard.

Bekijk hier het functieprofiel van een POH-GGZ.

Waarom een POH-GGZ Jeugd?
De POH-GGZ Jeugd is een relatief nieuwe functie en betreft een specialisatie binnen de reguliere functie POH-GGZ. De functie POH-GGZ Jeugd is onder andere ontstaan om de signalering en triage van psychische en psychosociale problematiek bij kinderen/jongeren te verbeteren. Ook weet een POH-GGZ Jeugd de verbinding te maken met laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de nulde en eerstelijn. Mede hierdoor is het in veel gevallen mogelijk om snel en laagdrempelig hulp binnen de huisartsenpraktijk te bieden en daarmee is het minder vaak nodig om te verwijzen naar de tweede lijn zoals de SGGZ, en is snelle opschaling mogelijk wanneer een doorverwijzing wel noodzakelijk blijkt.

Resultaten van de inzet van een POH-GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk:

 • Specifieke kennis en aandacht voor jeugdigen en jeugd-GGZ
 • Verbeterde vraagverheldering en waar nodig een juiste verwijzing
 • Een verbeterde (keten)samenwerking tussen onder andere de huisartsenzorg, onderwijs, wijkteams en de GGD
 • Reductie van overbehandeling en kosten binnen de GBGGZ en SGGZ
 • Dichtbij en laagdrempelig voor jeugdigen
 • Geen wachtlijst bij POH-GGZ Jeugd

Bekijk hier het functieprofiel van een POH-GGZ Jeugd

Waarom een POH-GGZ (Jeugd) via Praktijksteun?

 • Specialistische GGZ kennis in huis
  Praktijksteun is ruim 10 jaar actief in de huisartsenzorg en dan met name binnen de GGZ-keten. In deze tijd hebben we als organisatie al veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de functie POH-GGZ, de huisartsenzorg en de GGZ-zorg en -keten.
 • Deskundigheidsbevordering
  Wij vinden het van groot belang dat ook ons professionele team van POH-GGZ beschikt over veel GGZ-kennis. Deskundigheidsbevordering is dan ook een belangrijk onderwerp binnen onze organisatie. Zo organiseren we scholingen, intervisies, professionele begeleiding en coachtrajecten voor onze POH-GGZ (Jeugd). Hiernaast beschikt iedere collega over een persoonlijk ontwikkelbudget.
 • Werkgeverstaken uitbesteedt
  Bij een samenwerking is Praktijksteun werkgever voor de POH-GGZ (Jeugd). Als werkgever dragen we zorg voor salaris, scholing, begeleiding en intervisie, maar ook voor vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.
 • Toegang tot hulpmiddelen
  De POH-GGZ (Jeugd) en daarmee ook de praktijk krijgt vanuit ons toegang tot hulpmiddelen rondom consultatie, e-health, triage en preventie.
 • Samenwerking (in de regio) wordt opgezocht
  Vanuit Praktijksteun zoeken we vaak de samenwerking op met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten. Dit om de samenwerking in regio’s te versterken en om het belang van de huisartsenzorg te vertegenwoordigen, maar ook om met hen passende (financiële) afspraken te kunnen maken.
 • Wij zorgen voor de match
  Een vaste POH-GGZ (Jeugd) wordt door Praktijksteun gematcht met de kenmerken van de praktijk. We letten hier op de samenstelling van jouw praktijk, de collega’s en de patiëntenpopulatie. Denk hierbij aan de locatie (dorp/stad), leeftijd (jong/oud), sociaaleconomische status (laag/hoog).

Financiering POH-GGZ Jeugd
De financiering van de functie POH-GGZ Jeugd is afhankelijk van diverse factoren. Praktijksteun adviseert u graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en ondersteunt u bij het maken van een passende keuze. Wij organiseren en coördineren daarvoor ook de samenwerking tussen belangrijke betrokken partijen zoals de huisartsenpraktijk(-en), de gemeente en de zorgverzekeraar.

 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen