Patiënten

Wat doet een POH Ouderenzorg?

Je vindt hier meer informatie over de zorgverlening van de POH Ouderenzorg in jouw huisartsenpraktijk.

De praktijkondersteuner Ouderenzorg ondersteunt jouw huisarts bij de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk.

De POH Ouderenzorg

De praktijkondersteuner Ouderenzorg wil graag weten hoe het met je gaat. Soms zit je met vragen of zorgen die je eens rustig met iemand wilt bespreken. De huisarts kan dan vragen of de praktijkondersteuner Ouderenzorg met je een afspraak maakt om thuis met je in gesprek te gaan over vragen die bij het ouder worden kunnen (gaan) spelen. De praktijkondersteuner Ouderenzorg kan dan zonder wachttijd, met je in gesprek gaan, en samen met je toewerken naar de juiste oplossing voor jouw vragen.

Download hier de patiëntenfolder

Onderwerpen waar de praktijkondersteuner Ouderenzorg veel kennis van heeft, zijn:

  • Medicatiegebruik
  • Vergeetachtigheid
  • Eenzaamheid
  • Valrisico
  • Veiligheid
  • Toekomst
  • Beweging
  • Woonomgeving
  • Vervoer
  • Sociale activiteiten
Doorverwijzing en medicatie

De mogelijkheden binnen de ouderenzorg zijn divers. De praktijkondersteuner Ouderenzorg is een deskundig en betrouwbaar aanspreekpunt binnen jouw eigen huisartsenpraktijk. Met alle kennis en ervaring wil hij of zij je zo goed mogelijk helpen. Indien meer kennis op een bepaald gebied nodig of gewenst is, kunnen de praktijkondersteuner Ouderenzorg en de huisarts je doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar de wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde of het sociaal wijkteam. De praktijkondersteuner Ouderenzorg kent veel hulpverleners in de regio goed en kan je hierin uitstekend adviseren. De praktijkondersteuner Ouderenzorg schrijft zelf geen medicatie voor, dit doet de huisarts.

Het gesprek

De praktijkondersteuner Ouderenzorg komt bij je thuis langs. Het eerste gesprek is een gesprek om jouw vragen of zorgen te verhelderen. Samen met jou wordt een beeld gevormd van jouw situatie, en wordt besproken wat belangrijk voor je is. Je krijgt een luisterend oor en concreet advies. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Wij vragen je – indien je dit zelf ook prettig vindt – hiervoor een van jouw naasten uit te nodigen.

Privacy

De praktijkondersteuner Ouderenzorg is onderdeel van het team van jouw huisartsenpraktijk. De registratie van jouw gegevens wordt door de praktijkondersteuner Ouderenzorg op dezelfde manier verwerkt als door de huisarts. De huisarts en praktijkondersteuner Ouderenzorg werken veel samen met de wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde en het sociaal wijkteam. Wanneer overleg met hen nodig is, vragen wij altijd eerst jouw toestemming.

Meer informatie?

Je kunt bij jouw eigen huisarts terecht voor meer informatie over de POH Ouderenzorg in jouw praktijk.