xs sm md lg

Klachtenregeling

Uiteraard willen wij graag dat u tevreden bent over onze zorgverlening. Bent u niet tevreden? Bespreek uw klacht dan eerst met uw Praktijkondersteuner GGZ, uw huisarts en/of met een vertegenwoordiger van Praktijksteun in een persoonlijk gesprek. Wanneer de Praktijkondersteuner GGZ, uw huisarts en/of de vertegenwoordiger van Praktijksteun op de hoogte is van uw onvrede, kan hij/zij proberen dit voor u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met uw Praktijkondersteuner GGZ, uw huisarts en/of de vertegenwoordiger van Praktijksteun niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als u er ook met bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog steeds niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

In onze klachtenregeling staan alle hierboven genoemde stappen uitgebreid beschreven. Deze klachtenregeling is via de onderstaande link te downloaden.

> Download hier de klachtenregeling

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen