Lees meer over werken bij Praktijksteun

Functieprofiel POH Ouderenzorg

Wat zijn de werkzaamheden van een POH Ouderenzorg? En wat zijn de voorwaarden om als POH Ouderenzorg bij Praktijksteun te starten?

Bekijk onze vacatures

De functie van POH Ouderenzorg (ofwel praktijkondersteuner ouderenzorg of POH Ouderenzorg) is ontstaan doordat (kwetsbare) ouderen met complexe problematiek steeds vaker thuis blijven wonen. Deze groep komt voor zorg bij de huisarts en mede hierdoor speelt de zorg voor ouderen in huisartsenpraktijken een steeds grotere rol.

De POH Ouderenzorg is gespecialiseerd in de problematieken van deze oudere patiëntgroep en beschikt over de kennis om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. De aandachtsgebieden voor de POH Ouderenzorg zijn fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid. Hierbij kan je denken aan (beginnende) dementie, eenzaamheid of fysieke ongemakken door ouderdom. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH Ouderenzorg heeft hier een centrale rol in.

Een POH Ouderenzorg is werkzaam binnen de huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg voor de oudere patiënten (65+). Mocht het nodig zijn dan kan de POH Ouderenzorg ook helpen met een eventuele doorverwijzing naar het sociaal domein, de thuiszorg of andere gespecialiseerde zorgverleners.

Werkzaamheden POH Ouderenzorg

Welke taken behoren tot de functie POH Ouderenzorg? We geven onderstaand een overzicht van patiëntgebonden activiteiten die onder andere tot deze functie behoren.

 • In kaart brengen van alle bij de huisarts ingeschreven patiënten vanaf 65 jaar
 • Sturen en inrichten van de zorg voor de ouderen (casemanagement)
 • Opstellen van een zorgplan, in afstemming met de patiënt en/of mantelzorgers, de huisartsen en eventuele andere zorgverleners
 • Aanbieden van zorg in het kader van preventie en vroegtijdig signaleren
 • Aangaan van samenwerkingen met thuiszorg of het sociaal domein
 • Uitvoeren, bewaken en coördineren van het zorgplan
 • Organiseren van multidisciplinair overleg met andere zorgverleners
 • Bewaken van de continuïteit in transferzorg, in afstemming met andere zorgverleners
 • Monitoren van medicatieveiligheid bij schakelmomenten in de zorg
 • Faciliteren van Advance Care Planning voor de huisarts
 • Blijven monitoren van kwetsbare ouderen zodat een crisisopname voorkomen kan worden
 • Organiseren van externe zorg/verwijzingen
 • Bieden van ondersteuning bij Wlz of WMO aanvragen
POH Ouderenzorg bij Praktijksteun

Wanneer een huisarts invulling geeft aan de functie POH Ouderenzorg in samenwerking met Praktijksteun, dan is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de POH Ouderenzorg zorgverlening en hiermee voor de kwaliteit van zorg met en door onze POH Ouderenzorg. Praktijksteun waarborgt en toetst de kwaliteiten op basis van diverse criteria en optimaliseert deze door onder meer (bij)scholingen, intervisie, coaching en begeleiding.

Vereisten

Een POH Ouderenzorg dient een hbo-opleiding te hebben afgerond, met daarbij een specialisatie gerelateerd aan de ouderenzorg. Ook dient de POH Ouderenzorg te beschikken over minimaal 3 jaar werkervaring in de ouderenzorg. De eisen aan vooropleidingen zijn als volgt:

 • HBO Verpleegkunde i.c.m. de opleiding tot POH Ouderenzorg
 • HBO Verpleegkunde, i.c.m. de opleiding Gerontologie en Geriatrie (VVG)
 • Praktijkondersteuner Somatiek, i.c.m. met de opleiding tot POH Ouderenzorg

Competenties
Als POH Ouderenzorg is het belangrijk dat je in staat bent om zelfstandig de hulp van een patiënt te organiseren. Dit gaat niet alleen om het enkel uitvoeren van protocollen maar op basis van de kennis en kunde van de POH Ouderenzorg in samenwerking met het sociaal domein, de thuiszorg en de huisarts. Om de taken goed uit te kunnen voeren beschikt de POH Ouderenzorg over kennis op het gebied van:

 • Geriatrie en gerontologie
 • De sociale kaart op het gebied van ouderenzorg
 • Polyfarmacie en medicatie bij ouderen
 • Gevalideerde screenings- en observatie-instrumenten die ingezet kunnen worden bij de inventarisatie van de zorgbehoefte
 • Gemeentelijk (lokaal) beleid op het gebied van ouderenzorg
 • Kennis van de mogelijkheden van externe zorg

Ook beschikt de POH Ouderenzorg over vaardigheden omtrent:

 • Adviseren en coördineren
 • Netwerken
 • Samenwerken
 • ICT (voor monitoring en aanleveren beleidsinformatie)