xs sm md lg

De sociale kaart; regionaal inzicht in alle domeinen GGZ

Bij Praktijksteun beschikken we over een sociale kaart, waarvan al onze medewerkers en (sociale) partners gebruik kunnen maken. Wat houdt een sociale kaart in? Waar vind je deze sociale kaart? En h...

g25/08/2016

Zorg van ernstig psychiatrische patiënten moet beter

Hoe ervaren huisartsen het GGZ-systeem? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) peilde deze vraag vorige week voor de vierde keer bij 1.406 huisartsen. Het werd duidelijk dat volgens de huisartse...

g01/07/2016

Casus POH-GGZ: "Consultatiesucces"

Twee weken geleden kwam er een jongere van twintig op gesprek. Er lag nog geen dossier vanuit haar oude huisarts. Qua probleemomschrijving nogal een vaag, globaal verhaal.

Al snel bleek dat zij al ...

g03/05/2016

Verschuiving chronische psychiatrie

Met de verschuivingen in de (GGZ)zorg, ontstaan er allerlei nieuwe situaties voor de professional en vooral ook voor de patiënt. Eén van die verschuivingen is de (verplichte) afbouw van zorg voor c...

g14/03/2016

Onze Twitterfeed

Naar #PRO Praktijksteun