xs sm md lg

Geen bonus in tegemoetkoming kosten LSP

g04/02/2014

Wanneer huisartsen, apothekers en andere zorgaanbieders zich aansluiten op en gebruik maken van het LSP krijgen zij een tegemoetkoming in de kosten.

Voor de inspanning van het informeren van patiënten voer en vragen naar de toestemming van patiënten krijgen zij eveneens een tegemoetkoming. Hiermee reageert VZVZ op het artikel in het NRC, waarin de suggestie wordt gewekt dat de tegemoetkoming van de kosten een soort bonus is, dit is onjuist. In 2012 hebben de koepels van zorgverleners duidelijke afspraken gemaakt over de vergoedingen die nodig zijn voor de aansluiting en registraties op het LSP met zorgverzekeraars.

Zorgaanbieders hebben te maken met de nodige kosten als zij zich willen aansluiten op het LSP voor het delen van huisartswaarneemgegevens of medicatiegegevens. Om toegang te krijgen tot het LSP gaat dit bijvoorbeeld om aanpassingen in het informatiesysteem en identificatiemiddelen. Voor opleidingen en aanpassing van werkwijzen maken zij ook kosten. Verder informeren zorgverleners hun patiënten over de toestemming voor het delen van die gegevens en vragen hen of zij toestemming willen geven. De verwerking van de gegeven toestemmingen vergt tijd, evenals het gesprek. De koepels van zorgverleners hebben in 2012 daarom met zorgverzekeraars afgesproken dat er een tegemoetkoming komt in die kosten. Een deel van de kosten die zorgverleners hiervoor moeten maken worden door die vergoeding gedekt. In het Vergoedingenreglement zijn de afspraken vastgelegd.

Aansluiten op het LSP gebeurt door huisartsen, apothekers, huisartsenposten en ziekenhuizen op vrijwillige basis. Of een zorgverlener wel of niet is aangesloten op het LSP maakt voor het contract met een zorgverzekeraar dus niet uit. Of de patiënten wel of niet hun toestemming geven voor het delen van hun medische gegevens via het LSP bepalen patiënten zelf. De zorgverlener kan ook een tegemoetkoming in de kosten ontvangen, wanneer een groot deel van de patiënten geen toestemming wil geven.

Bron: http://huisartsvandaag.nl/nieuws/12/Overheid/26634/Geen-bonus-in-tegemoetkoming-kosten-LSP