xs sm md lg

FNV pleit voor overgangsmaatregelen ZZP'ers in de zorg

g08/05/2014

De FNV Zelfstandigen wil dat er overgangsmaatregelen komen voor zzp’ers in de zorg. Zij willen dat deze overgangsmaatregelen de continuïteit in de zorg borgen en de individuele zorgverlener een reëel perspectief bieden. Dit stond in de brief die een vertegenwoordiger van de FNV Zelfstandigen stuurde aan de ministeries van Sociale Zaken, Financiën, Werkgelegenheid en het ministerie van VWS.

De FNV Zelfstandigen geeft aan al ‘geruime tijd’ intensief en constructief overleg te voeren met de betrokken partijen om tot een werkbare oplossing te komen. Het kabinet wil dat zzp’ers in de zorgsector minder makkelijk een VAR-verklaring kunnen krijgen, omdat hier veelvuldig misbruik van wordt gemaakt. ZZP’ers hebben deze verklaring nodig om als zelfstandige aan het werk te kunnen. Er is in deze situatie echter vaak sprake van schijnzelfstandigheid. ZZP’ers zijn dan feitelijk in loondienst.

FNV Zelfstandigen is ook van mening dat schijnzelfstandigheid aangepakt moet worden. “Daarnaast moeten we zeer zorgvuldig omgaan met de positie van betrokken zelfstandigen, zij hebben vaak bewust gekozen voor een zelfstandige positie en mogen niet plotsklaps inkomen en perspectief verliezen”, aldus directeur van de organisatie; Henk Wesselo.

De vakbond roept de ministeries daarom op, om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over wie wel en wie niet als zzp’er kan blijven werken. Ook moeten ZZP’ers de kans en de tijd krijgen om hun werk op een andere manier in te richten zodat ze aan de normen voor zelfstandigen voldoen. Daarnaast moeten malafide bemiddelingsbureaus en werkgevers aangepakt worden om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Bron: Skipr, 25 april 2014, URL: http://www.skipr.nl/actueel/id18213-fnv-wil-overgangsmaatregelen-zzpers-zorg.html, geraadpleegd op 1 mei 2014