xs sm md lg

Indicatoren variabilisering definitief bekend

g05/03/2014

De variabiliseringsgelden worden in 2014 wederom ingezet op het gebied van ADEPD-registreren. Nu is definitief duidelijk dat huisartsen het komende jaar getoetst zullen worden op twee punten, namelijk het onderbrengen van consulten onder een episode met een betekenisvolle diagnose en het toekennen van een probleemstatus aan de relevante episode.

Om in aanmerking te komen voor het variabiliseringstarief moeten huisartsen dit jaar hun dossiers bijhouden volgens de richtlijnen van het Adequate Dossiervorming Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD). Dit jaar zullen twee zaken gemeten worden. Ten eerste moeten gedeclareerde consulten (kort en lang) in de periode van 1 maart tot en met 31 mei gekoppeld zijn aan een episode die voorzien is van een betekenisvolle ICPC-code. Als een (nog te bepalen) percentage van de consulten aan deze voorwaarde voldoet, is de eerste indicator voldaan.

Ten tweede moeten alle probleemstatuswaardige episodes ook daadwerkelijk een probleemstatus krijgen. Een probleemstatus wordt ook wel attentiewaarde genoemd. Ook voor deze indicator moet het percentage nog bepaald worden. De percentages die bij beide indicatoren behaald moeten worden zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd via de LHV. Momenteel is het NIVEL gevraagd te adviseren over een realistisch percentage.

Voorheen was er nog sprake van een mogelijke derde indicator, namelijk het onderbrengen van medicatie onder een episode. Maar door de uitvoeringsproblemen rondom deze indicator maakt deze geen onderdeel meer uit van de meting in 2014. Met verzekeraars is afgesproken dat bij de eindmeting wordt gemeten over de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2014. Alle consulten in deze periode, met uitzondering van de telefonische consulten tellen dus mee bij de eindmeting. Consulten die plaatsvinden vóór 1 maart worden niet meegenomen in de meting van het ICPC-percentage. Dit houdt in dat huisartsen dus niet met ‘terugwerkende kracht’ hoeven te coderen. Dit geldt ook voor de probleemstatus.

Bron: variabilisering 2014: indicatoren definitief bekend, 7 februari 2014, URL: http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/Variabilisering-2014-indicatoren-definitief-bekend.htm , geraadpleegd op 21 februari 2014