xs sm md lg

Internetsite over basis GGZ geopend

g28/01/2014

De invoering van de generalistische basis GGZ is per 1 januari 2014 gestart. Samen met twaalf veldpartijen heeft VWS, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, een website geopend met actuele informatie en de veranderingen voor huisartsen, behandelaars GGZ en patiënten.

“Op de site www.invoeringbasisggz.nl staan onder meer vragen en antwoorden over allerlei zaken die betrekking hebben op de invoering van de basis GGZ. De vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door álle partijen gedragen en onderschreven. Dat is belangrijk om discussie in het veld te voorkomen. Dat kan helpen bij de contractering en invoering van de basis GGZ”, zegt Martien Bouwmans, beleidsadviseur Zorg bij ZN.

De verandering bestaat uit omvorming van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Een passende behandeling op de juiste plaats is het doel van deze stelselwijziging. In de huisartsenzorg worden patiënten met lichte klachten geholpen. In de generalistische basis GGZ gebeurt behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen. Bij de gespecialiseerde GGZ komen patiënten terecht met complexe en bedreigende stoornissen. Uitganspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar, en daarmee goedkoper, worden behandeld.

Bron: http://www.ggznieuws.nl/home/?p=21505