xs sm md lg

Extra budget voor aanpak zorgagressie

g01/11/2013

Voor de aanpak van agressie in de zorg stelt minister Schippers van VWS 3,4 miljoen extra beschikbaar. Dit bedrag komt bovenop de eerder begrote 7 miljoen voor de periode 2012-2015.

Bij de aftrap van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’, een bewustwordingscampagne van sociale partners in de zorg voor de werknemers, maakte Schippers dat bekend. De campagne is een belangrijk onderdeel van het vorig jaar gestarte ‘Actieplan veilig werken in de zorg’. Minister Schippers wil met de toegezegde middelen meer vaart geven aan het plan. ‘Agressie tegen zorgverleners is onacceptabel. Ook als agressie onderdeel is van het ziektebeeld dan is het niet de bedoeling dat we dat normaal vinden. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek’, aldus Schippers.

Het actieplan draait om het uitdragen van een nationale norm en is opgesteld in samenwerking met sociale partners. Werknemers en organisaties moeten door deze norm leren om agressie niet te accepteren. Wanneer het voorkomt moet er een reactie komen naar de veroorzaker en dient een werknemer nazorg te krijgen. Vanuit de campagne wordt deze norm actief verspreid.

Het aantal instellingen dat wordt ondersteund bij de invoering van anti-agressiebeleid worddt opgevoerd van 100 naar 200. Tenslotte wordt er ook geïnventariseerd in samenwerking met politie en OM wat er gebeurt met aangiften tegen veroorzakers van agressie. De aangiftebereidheid wordt vergroot doordat knelpunten worden opgespoord en verbeterd.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2013/9/34-miljoen-extra-voor-aanpak-zorgagressie-1371528W/