xs sm md lg

Eerstelijn is kritisch over inkoopbeleid zorgverzekeraars

g20/02/2014

Verplicht toezicht op de marktmacht, geen gedwongen wisseling van huisarts, transparant inkoopbeleid en geen beperkingen in de contractvrijheid in de aanvullende verzekeringen. Dat is wat acht verenigde eerstelijnsorganisaties van zorgaanbieders (VELO) voorstellen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) uit al langere tijd haar zorgen over de wijzigingen in de Wet marktordening gezondheidszorg en ook over artikel 13 – Zorgverzekeringswet . Andere eerstelijns zorgaanbieders delen deze zorgen. In artikel 13 – Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat zorgverzekeraars de verplichting hebben om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden, ookwel de zorgplicht genoemd. Ook zijn zij verplicht om de door niet-gecontracteerde aanbieders verleende zorg te vergoeden. Op basis van dit artikel hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om een lagere vergoeding dan 100% te geven als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat. De vergoeding mag dan niet zo laag zijn dat het voor een verzekerde moeilijker wordt om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan.

De minister heeft aanvullende informatie verstrekt met betrekking tot de wijzigingen in de Wet marktordening gezondheidszorg en over artikel 13. Dit heeft de knelpunten voor de LHV en andere eerstelijns zorgaanbieders niet weggenomen. Daarom gaan zij nu samen een brief opstellen naar de Tweede Kamer, met daarin concrete voorstellen om de patiënt en de zorgaanbieder te beschermen tegen de ongewenste effecten van een té grote macht van zorgverzekeraars. Voor de eerstelijnszorg is inschrijving op naam en de onderhandelingspositie van individuele huisartspraktijken het belangrijkste punt.

Plaatselijke huisartsen onderhouden namelijk een langdurige vertrouwensrelatie met hun patiënten en kennen de gezinnen. De instandhouding van deze relaties is van groot belang om zinnige en zuinige zorg te kunnen bieden. Dit is ook de reden voor inschrijving op naam van een vaste huisarts. De huisarts is het eerste aanspreekpunt, een poortwachter in de gezondheidszorg en werkt op basis daarvan samen met andere zorgaanbieders. Door de voorgenomen wetswijziging ontstaat het risico dat wisselen van polis of van verzekeraar ertoe leidt dat de verzekerde ook van huisarts zal moeten wisselen. Door ‘inschrijving op naam’ gelijk te stellen aan ‘onder behandeling zijn’ moet deze ongewenste situatie worden voorkomen.

Door de voorgestelde wetswijzigingen wordt de marktmacht van zorgverzekeraars mogelijk nog verder vergroot. Er is momenteel geen gelijkwaardige onderhandelingspositie voor zorgaanbieders. Dit werd erg duidelijk toen twee huisartsen uit Castricum zich verzetten tegen een niet onderhandelbaar contract van de zorgverzekeraar VGZ. Dit helaas zonder succes. De huisartsen uit Castricum roepen de Tweede Kamer op om het wettelijk toezicht op zorgverzekeraars aan te scherpen. Er moeten in de toekomst meer eisen worden gesteld aan de transparantie.

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wijziging van artikel 13.

Bron: 31 januari 2014, LHV, URL: http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/Eerstelijn-kritisch-over-inkoopbeleid-zorgverzekeraars.htm, geraadpleegd op 7 februari 2014