xs sm md lg

Langdurige zorgkosten stegen 16,4 procent

g06/02/2014

De uitgaven aan de langdurige zorg stegen met 16,4 procent tussen 2010 en 2012. In 2012 kostte daardoor de zorg in natura de schatkist 24,6 miljard euro. Dit komt voort uit de marktscan AWBZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Met name Doordat de tarieven in de AWBZ zijn gestegen is de langdurige zorg deze jaren zoveel duurder geworden. 57 procent van de kostenstijging wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling.

Tussen 2010 en 2012 stegen de kosten van verplegings- en verzorgingshuizen en de instellingen voor gehandicaptenzorgen met respectievelijk 16,5 procent en 17,7 procent. In de ouderenzorg zijn geen extra bewoners verzorgd voor die extra kosten: Het aantal cliënten in verplegings- of verzorgingshuizen bleef gelijk. Met bijna acht procent nam het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg wel toe in deze periode. Omdat dit meer is dan je op grond van de bevolkingsgroei van 1,2 procent zou verwachten, is deze stijging opvallend. De oorzaak van 18 procent kostenstijging is de toename van het aantal cliënten in de AWBZ.

Aangezien de tarieven in de AWBZ ieder jaar met vastgesteld percentage omhoog gaan (de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling) komt de kostenstijging in de langdurige zorg tussen 2010 en 2012 met name hierdoor. In totaal kan dit oplopen tot een jaarlijkse verhoging van 3 tot 5 procent. In 2011 nog eens extra gestegen door de intensiveringsmiddelen (de zogenoemde ‘Agema- gelden’). Voor de intramurale gehandicaptenzorg en langdurige GGZ is deze verhoging in 2013 teruggedraaid. De tarieven in de ouderenzorg zijn blijven hoger.

Zorgverzwaring zorgt voor een kwart van de kostenstijging. Een verschuiving is zichtbaar van intramurale zorg zonder behandeling naar intramurale zorg met behandeling. Het aantal cliënten met een indicatie voor zwaardere zorg neemt daarnaast ook toe. Dit kan komen omdat cliënten pas later instromen dan voorheen.

Zorgverzwaring kan ook komen doordat er te hoge indicaties worden afgegeven (de zogenoemde ‘upcoding’). Zorgorganisaties konden in 2011 en 2012 zelf (her-) indicaties aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij deze indicaties bleek dat er inderdaad upcoding heeft plaatsgevonden door zorgaanbieders, zo bleek uit onderzoek van het CIZ. De dossiers die het CIZ onderzocht beoordeelt de NZa en doet nader onderzoek hierover bij de zorgkantoren.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/1/Kosten-langdurige-zorg-stegen-164-procent-1441961W/