xs sm md lg

Duidelijke Functiewaardering Huisartsenzorg 2013 online

g31/01/2014

Medio 2013 is de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) aangepast en gepubliceerd op de LHV-website. Sinds 2004 werken we binnen de huisartsenzorg met FWHZ: Functiewaardering Huisartsenzorg.

Dit instrument, waarmee u zelf de functies van uw medewerkers kunt indelen, bestaat uit een set van referentiefuncties en een referentiematrix. Deze functiewaardering maakt het mogelijk om tot marktconforme beloning te komen en grote verschillen binnen eenzelfde branche of organisatie te voorkomen.

Ten opzichte van de eerste handleiding uit 2004 is dit een herziening. Het instrument is in 2012 aangepast aan ontwikkelingen in de branche, veranderingen in functies en nieuwe functies.

Op verzoek van de werkgever waardeert de functiewaarderingscommissie (FWHZ-commissie) de functies die niet in de referentiematrix voorkomen. Eveneens adviseert de commissie over bezwaren met betrekking tot de functie-indeling.

De commissie bestaat uit drie leden:

  • één namens de werknemersorganisaties,
  • één namens de VHN of de LHV (afhankelijk van de verzoeker/bezwaarmaker)
  • één derde lid/deskundige vanuit FWG.

Bron: http://huisartsvandaag.nl/nieuws/27/Nieuws/26623/Duidelijke-functiewaardering-Huisartsenzorg-2013-online