xs sm md lg

Meer banen nodig voor ondersteuning van huisartsen

g17/06/2014

Er moeten zo’n zeshonderd medewerkers uit andere zorgsectoren worden opgeleid tot doktersassistenten, praktijkondersteuners (POH’s) en praktijkverpleegkundigen. Dit is de mening van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg, die verenigd zijn in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

De stichting heeft een sectorplan met deze strekking ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De huisartsen krijgt door de huidige stelselwijzigingen steeds meer op hun bord. Ouderen blijven langer thuis wonen en doen daardoor een toenemend beroep op de eerstelijnszorg. Ook krijgt de huisarts een grotere rol in de ggz en jeugdzorg. Om ervoor te zorgen dat de huisarts ondanks deze wijzigingen kwalitatief goede zorg kan blijven bieden is er in de eerste lijn meer professionele ondersteuning nodig.

Hoewel nog niet alle wijzigingen zijn doorgevoerd is er nu al een groeiend tekort aan POH’s en assistenten. Daarnaast is er een tekort aan stageplekken om opleidingen af te kunnen ronden. De SSFH wil daarom 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek of praktijkverpleegkundigen en 250 praktijkondersteuners ggz werven. Ook wil de stichting minimaal vijf pilots starten om de instroom van arbeidsgehandicapten te vergroten.

Het sectorplan van de SSFH kost ruim één miljoen euro. De stichting heeft aan het ministerie van SZW gevraagd om de helft van dit bedrag te betalen. Het ministerie zal naar verwachting binnen drie maanden reageren op de aanvraag. Het sectorplan is overigens ondertekend door onder meer de LHV en InEen.

Bron: HuisartsVandaag, 30 mei 2014, URL: http://huisartsvandaag.nl/nieuws/13/Zorgverzekeraars/27606/Plan-voor-meer-banen-voor-de-ondersteuning-van-huisartsen, geraadpleegd op 6 juni 2014