xs sm md lg

Meer uren voor POH-GGZ in 2013

g25/10/2012

De regeling voor de inzet van praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in de huisartsenpraktijk wordt in 2013 verruimd. In 2013 kunnen huisartsen – als zij dit overeenkomen met zorgverzekeraars – de inzet van deze praktijkondersteuners verdubbelen van 4,5 naar 9 uur per week door een verhoging van de opslag op het inschrijftarief.

De loonkostencomponent voor de POH-GGZ blijft in 2013 op hetzelfde niveau.

Beleidsregel huisartsenzorg 2013
Eind 2012 publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit de beleidsregel Huisartsenzorg 2013. Hierin verschijnt een prestatiebeschrijving POH-GGZ: een lijst met zorgactiviteiten die de praktijkondersteuners GGZ kunnen bieden. Huisartsen, verzekeraars en andere zorgaanbieders kunnen hiermee lokaal afspraken maken over hoe, waarvoor en in welke mate GGZ-ondersteuning wordt ingezet.

Vervolgstappen
In de eerste helft van 2013 komt de Nederlandse Zorgautoriteit op verzoek van het Ministerie van VWS met een advies over een structurele vorm van bekostiging en functionele inzet van deze praktijkondersteuners vanaf 2014. Dit advies, maar ook eventuele ontwikkelingen in de basis GGZ kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in deze prestatiebeschrijving en zorgactiviteiten vanaf 2014.