xs sm md lg

Meer zorgfraude opgespoord door CZ

g13/02/2014

Vorig jaar heeft zorgverzekeraar CZ voor 5,3 miljoen euro aan fraude en oneigenlijk gebruik van met name persoonsgebonden budgetten (PGB’S) opgespoord. De verzekeraar liet weten dat dit veel meer is dan de 2 miljoen euro aan opgespoorde zorgfraude uit het jaar daarvoor.

Er is een stijgende lijn waar te neme in de opsporing van fraude, zo verklaart CZ-woordvoerster Els Potma in dagblad Trouw. CZ werkt als enige verzekeraar in Nederland met een nieuw systeem om data te analyseren om het misbruik van de zorggelden steviger aan te pakken en zo fraude met zorgdeclaraties sneller boven water te brengen.

CZ heeft op jaarbasis voor een half miljard euro aan geld voor de zorg uitstaan. Van de 5,3 miljoen euro aan verdachte declaraties is 1,3 miljoen afkomstig van aanvragers van de Zorgverzekeringswet en 4 miljoen van de AWBZ. Het gros betreft dus met name het gebruik van de persoonsgebonden budgetten (de financiële tegemoetkoming waarmee mensen zelf hun zorg kunnen inkopen). Het betroffen vier bemiddelingsorganisaties van de 29 interne fraudeonderzoeken die bij CZ werden uitgevoerd.

Het geven PGB’s is aanzienlijk fraudegevoeliger dan bij het verstekken van zorg in natura. Al geruime tijd dringen de ministeries VWS en veiligheid en justitie er op aan de fraude eerder in de keten op te sporen en niet meer alleen te vertrouwen op het strafrecht. Zo willen ze beter contact met de mensen waarvoor het persoonsgebonden budget bestemd is en meer controles.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/1/CZ-spoort-meer-zorgfraude-op-1443477W/