xs sm md lg

Minister Schippers laat ggz wachten

g13/02/2015

Er wordt door minister Schippers geen haast gemaakt met het aanhalen van de banden met de ggz-sector. Tijdens het Kamerdebat over de nieuwe zorgplannen, in ruil voor het geannuleerde wetsvoorstel omtrent artikel 13, toonde zij zich niet erg toeschietelijk.

Een aantal kamerleden vroegen haar naar de stand van zaken rondom het opgezegde hoofdlijnenakkoord van de ggz . De minister zei daar op: ‘Ik heb me nu eerst geconcentreerd op het repareren van de schade aan het hoofdlijnenakkoord die is veroorzaakt doordat de wet niet is doorgegaan. De doelstellingen van betere kwaliteit en betaalbaarheid zag ik daardoor namelijk in het geding komen.’

Volgens Schippers is het akkoord opgezegd doordat GGz Nederland een petitie had ondertekend tegen aanpassing van artikel 13. Het wetsvoorstel omtrent de wijziging van artikel 13 haalde het niet in de Eerste Kamer. Eind januari liepen de bestuurlijk overleggen van de sector met VWS vast. Omdat het akkoord niet meer bestaat, liggen de bezuinigingen van 330 miljoen weer op tafel.

‘In het hoofdlijnenakkoord waren er dingen die heel sterk stokten, bijvoorbeeld de kwaliteitsagenda maar ook, heel belangrijk, de transparantieagenda. We moeten met elkaar goed bekijken hoe we afspraken kunnen maken waarbij iedereen levert wat hij dan ook op tafel legt. Dat is niet goed gegaan’, aldus de minister.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2015/2/Schippers-laat-ggz-wachten-1705299W/