xs sm md lg

Moodbot-game signaleert terugval en escalatie

g16/01/2013

Altrecht ontwikkelt samen met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht de nieuwe game Moodbot. Moodbot is gericht op ggz-cliënten en verzamelt signalen voor terugval of escalaties. Deze koppelt hij terug aan behandelaars zodat deze tijdig hulp kunnen inschakelen.

‘Met deze game hebben we straks een interactieve tool waarbij de cliënt zelf meer de regie over zijn of haar behandeling neemt’, aldus Marjolein van Woudenberg, projectleider e-health van Altrecht.

Cliënten betrekken bij ontwikkeling Moodbot
De afdeling E-health werkt samen met Altrecht ABC, Roosenburg en Wier aan de ontwikkeling van de game. Cliënten van deze afdelingen worden bij de ontwikkeling van de game betrokken door het spelen van testgames waarbij hun ervaringen centraal staan. Ook wordt hen gevraagd naar eventuele aanpassingen of nieuwe ideeën. ‘De samenwerking met de cliënten geeft ons waardevolle, vaak verrassende input en zorgt ervoor dat Moodbot goed bij de doelgroep aansluit. Uiteindelijk weten cliënten zelf het beste wat wel of niet werkt’, legt Marjolein uit.

Preventie, eigen regie en bewustwording
De game werkt als een interactieve coach, die mensen verleidt om signalen van terugval te noteren. Dagelijks wordt naar de stemming van dat moment gevraagd en worden opdrachten gegeven. Ook kan Moodbot stimuleren om andere cliënten virtueel te bezoeken, zodat een netwerkfunctie ontstaat. Simon, cliënt van Roosenburg: ‘Het werken met iconen vind ik prettig. Ik vind het soms lastig om te vertellen hoe ik me voel, de iconen helpen me daarbij. Daarnaast zal ik niet snel zelf aan de bel trekken als het slecht gaat, maar ik vind het wel prettig als mijn behandelaar dit via Moodbot kan zien en naar me toe komt’.

‘Moodbot is een speelse manier om meer informatie te verzamelen over een cliënt’, vertelt Tom van Wel, klinisch psycholoog afdeling ABC. ‘Door de dagelijkse registratie via Moodbot krijg ik een goed, betrouwbaar overzicht over het herstel van mijn cliënt met alle bijbehorende pieken en dalen. Bij alleen wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken ben je afhankelijk van herinneringen van de cliënt, is de hoeveelheid informatie minder en dus ook het verloop minder zichtbaar.’

Door het spelen van de game krijgt de cliënt meer inzicht in zijn eigen herstelproces en ervaart hij meer eigen regie. Uiteindelijk zal Moodbot ook beschikbaar zijn voor dierbaren van cliënten, zodat ook zij kunnen helpen met signaleren.

Moodbot wint Izovatorprijs 2012
De inzet van Moodbot belooft voor zowel cliënt als behandelaar veel voordelen. Dit vond ook de jury van Izovator, een innovatieplatform voor de zorgeconomie die jaarlijks de zogeheten Izovator Award uitreikt. Moodbot werd verkozen tot het beste innovatieve idee voor de zorgeconomie 2012 en won hiermee een geldbedrag om de game verder te ontwikkelen.

Altrecht verwacht de volgende concrete resultaten te boeken nadat behandelaars één jaar werken met de nieuwe methode:

  • - terugdringen van incidenten met 10%
  • - 10% meer cliënten behandelen in dezelfde tijd
  • - 10% minder ziekte terugval
  • - verkorten van de behandelduur met 25%
  • - toename van werkplezier van behandelaars
  • - meer eigen regie voor cliënten
  • - meer bewustwording van eigen herstelproces
  • - sneller herstel
  • - aanzienlijke kostenbesparing

De basisgame van Moodbot wordt naar verwachting dit voorjaar opgeleverd.