xs sm md lg

Zorginkoop huisartsen niet eenvoudig

g26/11/2014

Huisartsen klagen over kortingen op tarieven, onduidelijkheden en druk van zorgverzekeraars om inkoopcontracten snel te ondertekenen. LHV voorzitter Ella Kalsbeek vindt het te vroeg voor een oordeel. Zij gaf aan dat het proces nog lopende is, maar dat er wel twijfel bestaat of sommige zaken op de juiste manier zijn opgepakt.

In 2013 sloten VWS, zorgverzekeraars en huisartsen een convenant. Kern van het convenant is substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg. Een groei van 2,5 procent is hier toegestaan. Ook zijn afspraken gemaakt over de bekostiging, welke volgend jaar zal veranderen. De omzet van een huisarts bestaat dan voor 75 tot 80 procent uit basis huisartsenzorg (segment een). Hiervoor heeft de NZa maximum prijzen vastgesteld. Huisartsen kunnen hun inkomen aanvullen door voor de resterende 20 tot 25 procent van de zorg vrije prijsafspraken te maken. Dat kan via ketenzorg (segment twee) en met resultaatbeloning en innovatie (segment drie).

Bron en lees meer: http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2014/11/Zorginkoop-huisartsen-valt-niet-mee-1642159W/