xs sm md lg

Ontwikkelingen rondom e-health

g22/05/2015

Sinds 2014 werkt Praktijksteun, en daarmee uw POH-GGZ en uw praktijk én patiënten, met ‘nieuwe hulpmiddelen’. Deze hulpmiddelen zijn zaken als e-health, consultatie en triage. Waar e-health al snel een verandering en verbetering van het zorgaanbod aan de patiënt heeft betekent, ziet Praktijksteun de consultatie evenzo als een kwaliteitsimpuls, echter met een langere aanloop.

Het onderdeel triage geeft weliswaar een goede inschatting van de problematiek, waarbij wordt gemerkt dat dit tot op heden minder wordt ingezet dan verwacht. Huiswerk, maar dan digitaal; dát is e-health. Het voordeel van het feit dat het digitaal is, is dat het daarmee ook interactief is. Zo kan de patiënt met mindfullness aan de slag en kijken naar een filmpje over een bodyscan, werken aan zijn/haar zelfbeeld of een training volgen om weer ‘fluitend naar je werk’ te kunnen.

In de praktijk ziet Praktijksteun dat e-health, als de routine er wat in zit, een verandering in de agenda van de POH-GGZ betekent. Zo worden er weliswaar minder patiënten klassiek op de praktijk gezien, er gaan er op een dag meer door de vingers van de POH-GGZ. Hierbij is het een plezierige eigenschap dat e-health betekent dat de patiënt ook werkelijk geactiveerd wordt, en zélf aan de slag is met zijn/haar herstel / herstellend vermogen. In een aantal gevallen ziet men een sneller en stabieler herstel van de patiënt, waarbij de mogelijkheid bestaat om een jaar lang terug te vallen op de modules die zijn doorlopen. Dit laatste zal ook aan de langdurige effecten van de geboden zorg een positieve bijdrage leveren.

De meeste praktijken die zijn aangesloten bij Praktijksteun beschikken over de mogelijkheid te werken met e-health van Minddistrict. Andere aanbieders die een of meerdere POH-GGZ bij Praktijksteun benutten zijn Ksyos (Therapieland) en MentalShareDirect. De landelijke werkgroep PsyHAG heeft onlangs een eerste evaluatie gedaan, waarin blijkt dat de programmatuur van Minddistrict op dit moment duidelijk de beste resultaten geeft. Wellicht is dit ontstaan door de continue wens van Minddistrict zich steeds verder te ontwikkelen binnen de huisartsenzorg.

In de toekomst verwacht Praktijksteun natuurlijk veel van de digitale ontwikkelingen. Dit met als doel om steeds meer aan te sluiten bij de alledaagse behoefte van de patiënt. Zo hopen we onnodig zware zorg te voorkomen, en vooral de kwaliteiten van de patiënt zelf te benutten in zijn/haar proces. Wie weet wat de grote jongens als Apple en Google nog voor ons in petto hebben… Van ons kunt u verwachten dat we niet op iedere hype inspringen, maar gedegen de diverse mogelijkheden onderzoeken. We laten ons door een team van experts voorzien van de juiste ondersteuning om te kiezen voor datgene wat werkelijk een bijdrage kan leveren aan de zorg zoals we die samen vormgeven.