xs sm md lg

Opslaan werkaantekeningen van POH-GGZ verdient aandacht

g06/05/2014

Het is voor huisartsen verstandig om goed na te denken over hoe zij hun POH-GGZ de privacygevoelige werkaantekeningen op laten slaan in het HIS. Hiervoor zijn diverse oplossingen, zoals bijvoorbeeld het noteren binnen een vaste ICPC-code in het HIS. Deze kan geheel uitgezet worden tijdens de waarneming.

Dit wordt uiteengezet in een artikel in het blad Synthesis. De auteurs van het artikel, dat tevens verschenen is in BSL Huisarts Totaal, stellen dat huisartsen goed moeten nadenken over de rol van de POH-GGZ, wanneer het gaat om het HIS. Er moet gekeken worden of de POH een eigen profiel nodig heeft of dat het handiger is dat er ingelogd wordt onder de naam van een andere zorgverlener. Wanneer dit laatste het geval is, wordt er aangeraden om in te loggen op het profiel van de doktersassistent(e). Op deze manier wordt voorkomen dat de POH-GGZ recepten maakt die zonder autorisatie doorgestuurd worden naar de apotheek.

De POH-GGZ maakt uitgebreide werkaantekeningen en daarin komen uitgebreide beschrijvingen van verhoudingen tussen familieleden en andere relaties aan de orde. Daarom moeten deze op een veilige plek worden opgeslagen. Hiertoe zijn drie oplossingen:

De eerste is het invoeren via het correspondentiescherm. De werkaantekeningen moeten dan in een apart document worden ingevoerd en dit document wordt geupload naar het HIS, als correspondentie. Hier moeten nog wel de ICPC-code en de verrichting in het HIS worden ingevoerd.

De tweede oplossing is om de POH-GGZ in een speciale elektronische map op de praktijkserver te laten werken. Deze is dan ook door de huisarts te raadplegen. En deze kunnen niet worden ingezien tijdens waarneming. Wel moet er in het HIS voor elk contact een ICPC-code worden aangemaakt en de verrichting worden ingevoerd.

De derde manier om ervoor te zorgen dat de werkaantekeningen veilig worden opgeslagen, is door de POH-GGZ wel in het HIS te laten werken, maar voor alle contacten éénzelfde ICPC-code krijgt. Een voorbeeld hiervan is P29, die wordt gebruikt voor ‘andere psychische klachten en symptomen’. Deze code kan dan worden gereserveerd voor POH-GGZ aantekeningen.

Bron: MedNet, 30 april 2014, URL: http://www.mednet.nl/nieuws/id7830-denk-goed-na-over-opslaan-werkaantekeningen-van-poh-ggz.html, geraadpleegd op 1 mei 2014