xs sm md lg

Patiënten stromen minder snel door naar basis ggz

g09/07/2014

Bij twee derde van alle ggz-instellingen wordt in de eerste drie maanden van 2014 minder dan een kwart van het aantal basis ggz-patiënten behandeld dan vooraf werd verwacht. Bijna de helft van de instellingen verwacht over heel 2014 minder dan 50 procent van de behandelingen in de basis ggz uitt voeren dan waar zij vooraf door de zorgverzekeraar voor zijn gecontracteerd. Dit blijkt uit een quickscan die GGZ Nederland heeft uitgevoerd onder haar leden.

Er zijn twee hoofdredenen aan te wijzen voor het uitblijven van de patiëntenstroom in de basis ggz. Een deel van hen is onder behandeling bij de huisarts en de POH-GGZ. Door een goede opvang bij de huisartsenpraktijk hoeven patiënten met lichte problematiek niet door te stromen. Een ander deel van de patiënten blijft in de gespecialiseerde ggz of komt daar alsnog terecht.

De nieuwe basis ggz
Per 1 januari 2014 is de basis ggz ingevoerd. Het doel van deze basis ggz is om patiënten met lichte tot matige, niet complexe psychische problematiek te behandelen. Ook wordt de nazorg en terugvalpreventie onder de basis ggz geschaard. Door invoering van de basis ggz zou de duurdere , specialistische ggz ontzien kunnen worden. Met name bij patiënten met verslavings problemen of een chronisch verloop van de klachten bestaat nog veel onduidelijkheid over onder welke noemer zij behandeld moeten worden.

POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts onder meer met probleemverheldering, begeleiding en leert patiënten om te gaan met hun beperkingen. De praktijkondersteuner adviseert de huisarts rondom doorverwijzing naar de basis ggz en neemt de huisarts werk uit handen. Uit een recente peiling van de LHV blijkt dat men na de stroeve start enkele jaren geleden de POH-GGZ inmiddels omarmt. Op dit moment heeft meer dan zestig procent van de respondenten een POH-GGZ. Een kleine tien procent geeft aan ermee te gaan starten.

Bron: http://www.skipr.nl/actueel/id18926-patinten-blijven-weg-uit-basis-ggz.html