xs sm md lg

Zorgorganisaties willen e-health stimuleren

g14/12/2014

De belemmeringen voor het toepassen van e-health in het Nederlandse zorgsysteem moeten worden weggenomen en het gebruik ervan moet worden gestimuleerd. Dat stellen de KNMG, NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZZZN.

De zes organisaties willen knelpunten signaleren en obstakels opruimen op het terrein van financiering, regie, bekendheid, en standaardisering van e-health. Ze vinden e-health belangrijk omdat het patiënten de mogelijkheid biedt regie te nemen over hun gezondheid. Voor artsen is het van belang om op afstand/digitaal zorg te verlenen, te communiceren en informatie uit te wisselen. Dit draagt bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.

De implementatieagenda richt zich op zes projecten: informatie-uitwisseling in de ketenzorg voor chronische patiënten, het persoonlijk gezondheidsdossier, zelfzorg voor chronisch zieken, het actualiseren van de KNMG-richtlijn e-consult, het ontwikkelen van een richtlijn voor medische apps en patiëntenparticipatie met betrekking tot medicatieveiligheid.

Bron: http://medischcontact.artsennet.nl/