xs sm md lg

POH-GGZ moet kunnen registreren in het HIS

g27/02/2015

POH-GGZ die de laatste tijd steeds meer in de huisartsenpraktijken komen, moeten in het HIS kunnen registreren. Vaak is er geen medewerkersprofiel POH-GGZ voorhanden waarvan gebruik gemaakt kan worden. In beginsel moet de toegang tot het HIS voor de POH-GGZ geregeld worden.

Soms kan een HIS geen apart profiel aanmaken voor de POH-GGZ. Mogelijk kan de POH-GGZ dan werken met het profiel van de doktersassistente. Hiermee wordt voorkomen dat een POH-GGZ recepten maakt die naar de apotheek gaan zonder autorisatie. De POH-GGZ kan met dit profiel in de agenda werken, zelf vervolgafspraken maken en verrichtingen declareren. Daarnaast kan men van de SOEP-registratie en episodes gebruik maken.

Werkaantekeningen van de POH-GGZ
Van de gesprekken die de POH-GGZ voert met zijn patiënten, maakt de POH-GGZ uitgebreide werkaantekeningen. Een werkaantekening van een gesprek van een uur bestaat al snel uit 800 woorden. Vaak wordt gevoelige informatie besproken, zoals beschrijvingen van gevoelens en de verhoudingen tussen familieleden of andere relaties. Of deze informatie zinvol is voor andere medewerkers van de praktijk is maar de vraag. Vaak wordt deze informatie in vertrouwen gedeeld met een psycholoog of SPV’er. De POH-GGZ moet hier aantekeningen van maken om de patiënt verder te kunnen helpen. Of deze informatie niet afgeschermd dient te worden voor waarnemers via het LSP is een actueel discussiepunt.

Oplossingen
Het invoeren via het correspondentiescherm zou volgens drie praktijken een oplossing kunnen zijn. Daarnaast hebben deze drie praktijken nog twee verschillende oplossingen om zorgvuldig met de uitvoerige werkaantekeningen van de POH-GGZ om te gaan. De aantekeningen kunnen bijvoorbeeld ook in een apart document ingevoerd worden. Vervolgens kan dit document geüpload worden in het HIS, zodat het te raadplegen is als correspondentie. Wat nog wel in het HIS moet worden ingevoerd, is de ICPC-code en de verrichting.

Bron: http://www.mednet.nl/nieuws/id8425-POH-GGZ-moet-ook-kunnen-werken-met-his.html