xs sm md lg

Psychische problematiek bij huisarts neemt toe

g29/06/2015

In het afgelopen jaar zijn er meer patienten met psychische problemen behandeld in de huisartsenpraktijk. De gepresenteerde klachten zijn in toenemendemate complex. Dat is een van de conclusies uit de derde GGZ-peiling van de LHV, die door 1878 huisartsen is ingevuld. Wanneer de patiënt specialistische hulp nodig heeft, is opschaling volgens huisartsen vaak niet (snel) genoeg mogelijk.

De bedoeling van het huidige GGZ-systeem is dat psychische problematiek zoveel mogelijk dicht bij huis wordt opgepakt. Dat is ook precies wat er gebeurt. Huisartsen willen graag bijdragen aan de opvang van GGZ-patiënten, zo blijkt bijvoorbeeld uit het hoge percentage respondenten (91 procent) dat werkt met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Voor patiënten met ernstige psychische problemen ligt de optimale behandeling niet in de huisartsenpraktijk, daarvoor is specialistische hulp nodig. Dit proces gaat niet snel genoeg: huisartsen geven aan dat patiënten soms maanden op een wachtlijst staan.

Ruim 80 procent van de respondenten zegt dat er meer dan voorheen patiënten uit de gespecialiseerde GGZ terug komen. De communicatie met de gespecialiseerde GGZ rond de overdracht van patiënten laat daarbij te wensen over. Voor een terugverwijzing vanuit de GGZ naar de huisarts is een warme overdracht nodig; telefonisch overleg tussen behandelaar en huisarts, instemming met de overname van een patiënt en een snelle ontslagbrief met relevante informatie voor de vervolgbehandeling. Op die goede contacten wil ook GGZ Nederland bij de GGZ-instellingen grote nadruk leggen.

De POH-GGZ is een spil in het behandelen van de psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Nagenoeg alle huisartsen werken momenteel met een POH-GGZ, maar de samenwerking is een veel gevallen nog niet optimaal. Dit komt omdat veel huisartsen nog maar sinds kort een POH-GGZ in dienst hebben (65 procent korter dan 2 jaar). Tevens komt 65 procent niet uit met financiering van de POH-GGZ. Een kwart van de huisartsen heeft de POH-GGZ zelf in dienst, bij 27 procent is de inzet van POH-GGZ via de zorggroep geregeld.

Wanneer een huisarts via Praktijksteun invulling geeft aan de inzet van POH-GGZ, zijn bovengenoemde pijnpunten niet meer van toepassing. Praktijksteun biedt huisartsenpraktijken de mogelijkheid om zorgeloos een POH-GGZ in te zetten als toegevoegde kwaliteit binnen de praktijk. Praktijksteun stemt hierbij de GGZ-zorgverlening af met de huisarts en eventuele ketenpartners. De gehele GGZ basiszorg wordt door Praktijksteun gecoördineerd, met daarin de visie van de huisarts als uitgangspunt.

Bron: https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/huisarts-ziet-toename-zware-psychische-problematiek-spreekkamer