xs sm md lg

Sterk verbeterde zorg en zorguitgaven stabiel

g24/09/2014

Nederlandse zorg hoor tot de beste zorg in Europa. De kwaliteit neemt ieder jaar meer toe. Dit blijkt uit de stukken van het Ministerie van VWS, gepubliceerd in de Rijksbegroting.

“Gezondheidsbescherming en preventie leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het leven, de zelfredzaamheid van mensen en de betaalbaarheid van de zorg. Het is zaak voor de hele zorgsector om de ingezette lijn de komende jaren vast te houden,” wordt vermeld in het rapport.

De zorguitgaven zijn dit jaar het minst gegroeid sinds deze eeuw. De groei bedroeg gemiddeld in 2005 – 2010 +5,7% per jaar. In de periode 2011 – 2015 is de groei ruim gehalveerd naar circa +2,3% gemiddeld per jaar. Van 2014 op 2015 wordt verwacht dat de zorguitgaven ongeveer gelijk blijven. Deze stagnatie is toe te schrijven aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en de scherpere inkoop van verzekeraars.

Mede door maatregelen te nemen in overleg met alle betrokken partijen worden niet alleen de kosten beheerd, maar kan ook deze kabinetsperiode voluit worden ingezet op de kwaliteit en het toekomstbestendiger maken van de zorg.

Bron: http://www.ggznieuws.nl/home/kwaliteit-van-de-zorg-sterk-verbeterd-zorguitgaven-gestabiliseerd/