xs sm md lg

De huisarts moet een grotere rol krijgen bij jeugd ggz

g21/11/2013

Voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen is de huisarts de aangewezen persoon. Dit oordeelt onderzoeksbureau Nivel op basis van een experiment met eerstelijns ggz in Enschede.

De reden voor Medisch Centrum Eudokia in Enschede om in 2010 het Eureka project op je zetten waren de versnippering in de jeugdzorg en de lange wachtlijsten bij verscheidene instellingen voor ggz. Het Eureka project is een experiment met een geïntegreerd aanbod van eerstelijns ggz voor kinderen tot 18 jaar. Het doel is om kinderen met psychosociale problemen vroeg op te sporen en ze zog mogelijk kortdurend te behandelen in de huisartsenpraktijk. Dit doet een praktijkondersteuner-ggz, die hulp kan inroepen van specialisten, zoals een kinderpsychiater en een gezinstherapeut. De kinderen worden tijdig en gericht verwezen naar de tweede lijn, als dat nodig is.

Er worden minder psychofarmaca voorgeschreven, zo blijkt uit het onderzoek. Door de aanpak neemt ook het percentage verwijzingen naar de tweede lijn af. Weliswaar blijft het totale aantal verwijzingen hetzelfde, er zijn echter meer verwijzingen binnen de eerste lijn en minder naar zware zorg. Huisartsen hebben bovendien een goed zicht op het hele gezin blijkt volgens onderzoekers van het Nivel. Verder is het voor ouders en kinderen fijn om dicht bij huis geholpen te worden door een bekende zorgverlener.

‘Voor vroege opsporing en interventies is de huisarts de aangewezen persoon’, aldus Nivel-programmaleider professor Peter Verhaak. ‘Het is aan te raden dat bijvoorbeeld de kinderpsychiater en gezinstherapeut mee kunnen kijken bij huisartscontacten met deze kinderen. Dat kan tijd besparen en ook kunnen deze consulenten leerzaam zijn voor huisartsen.’

De onderzoekers bevelen daarnaast aan om het maximum aantal consulenten te verhogen bij de praktijkondersteuner naar bijvoorbeeld 8 per patiënt. ‘Een uitgebreidere behandeling is hierdoor mogelijk, en er is minder behoefte aan doorverwijzing.’

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/10/Huisarts-moet-grotere-rol-jeugd-ggz-krijgen-1395241W/