xs sm md lg

Symposium Basis GGZ en workshop depressie voor onze POH's

g05/06/2013

De Basis GGZ komt eraan….
Bent u goed op de hoogte of wordt u depressief van al die veranderingen?
De heer Mike Boddé, ervaringsdeskundige, cabaretier en schrijver, is aanwezig om uit zijn boek voor te lezen en met u in gesprek te gaan. Hij kan u geruststellen: hij vertelt op authentieke wijze zijn verhaal: hij overwon zijn depressie. Een indringende ervaring, die ons allen kan overkomen! Hiermee begint deze leerzame bijeenkomst voor huisartsen én POH-GGZ samen.

Na deze plenaire start komen twee workshops interactief aan bod.
1. De basis GGZ (weet u alle in’s en out’s?)
2. Depressiebehandeling volgens de herziene NHG-standaard Workshop

1. Basis GGZ per 01-01-2014: Goed op de hoogte?!
Docent: Stephan Hermsen, Zorginkoper Integrale Zorg, VGZ

De basis GGZ start per 1 januari 2014. Is uw praktijk hier voldoende op ingericht? Bent u, als huisarts of POH-GGZ volledig op de hoogte van alle extra taken, die op u afkomen? Hebt u voldoende menskracht in huis? Welk takenpakket hebt u straks te bieden, en hoe wordt het gefinancierd? Kortom, er gaat veel veranderen in GGZ-land en het is belangrijk dat huisarts én POH-GGZ samen goed geïnformeerd een werkplan voor de praktijk kunnen maken. Daarnaast komen allerlei zorgvragen waarvoor we nu verwijzen naar de tweede lijn ‘op ons eigen bord’ terecht.

Workshop 2. Piekeren, somberen… wanneer depressief?
Docenten: Anne-Marie der Kinderen, kaderhuisarts GGZ
Dirk de Knijff, psychiater Sint Anna Ziekenhuis, aandachtsgebied: depressie en bipolaire stoornis

De heer Tobben komt op het spreekuur, hij tobt. Wanneer verwijst u naar uw POH-GGZ en wil uw POH-GGZ meneer Tobben al ‘hebben’. Hebt u daar samen praktijkafspraken over? De nieuwe NHG-standaard ‘Depressie’ is verschenen. Wat besluit u nu om als behandeling in te zetten en waarom? Kent u alle mogelijkheden? Bent u op de hoogte van de indicatie voor ‘Pillen’ en stelt u als POH-GGZ ook wel eens voor om antidepressiva te starten? Wanneer verwijst u naar een psychiater? En wanneer is hulpmedicatie zinvol en hoe(lang)? Vraagt u deze ook wel eens ter consultatie?
Antwoord op deze vragen en nog veel meer in deze interactieve workshop.

Bron: stichting KOH