xs sm md lg

Tips voor huisartsen bij de ondersteuning van mantelzorgers

g30/04/2014

Nederlandse ouderen blijven langer thuis wonen. Door deze maatregelen wordt meer inzet gevraagd van mantelzorgers. Daarmee wordt ook de ondersteuning van deze mantelzorgers belangrijker, de huisarts speelt hier een grote rol bij.

Mantelzorgers bieden hulp en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en zijn daarmee voor de huisarts een belangrijke partner in de zorg. Hun ervaringsdeskundigheid biedt nuttige informatie over het welbevinden van de patiënt. Mantelzorgers kunnen echter alleen goede zorg bieden wanneer zij daar op toegerust zijn en niet overbelast geraken.

Huisartsen zien vaak de patiënt én de mantelzorger, soms zijn zij zelfs bij dezelfde praktijk ingeschreven. Daarom kan de huisarts op deze manier zien hoe het met de mantelzorger gaat en of er mogelijk sprake is van overbelasting. Om huisartsen te helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers heeft de LHV in samenwerking met twee andere landelijke mantelzorg instanties de toolkit ‘Mantelzorg voor de huisartspraktijk’ ontwikkeld. Deze toolkit biedt huisartsen informatie en concrete handvaten over hoe zij en hun medewerkers kunnen bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers.

Bron: LHV Artsennet, 16 april 2014, URL: http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/Tips-voor-huisartsen-in-ondersteuning-mantelzorgers.htm, geraadpleegd op 22 april 2014