xs sm md lg

Bezuinigingen in GGZ baart Nederlanders zorgen

g08/10/2014

Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (85%) maakt zich zorgen over de bezuinigingen in de GGZ . Dit is gebleken uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. 

Het merendeel van de ondervraagden deelt de mening dat de bezuinigingen ten koste zullen gaan van de kwaliteit van de zorg, terwijl dat volgens hen juist de rode draad voor het zorgbeleid in Nederland zou moeten vormen. Ze voelen zich dan ook in de steek gelaten door de overheid.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het speerpunt kwaliteit nauw blijkt samen te hangen met persoonlijke aandacht. Zo een 86 procent van de ondervraagden denkt dan ook dat de bezuinigingen in de zorg ten koste gaan van de persoonlijke aandacht. Nog eens 84 procent is van mening dat goede zorg samenhangt met meer aandacht voor patiënten. Volgens de deelnemers zouden zorgverleners hier dan ook veel meer tijd aan moeten besteden. Nederlanders verwachten dat het door de bezuinigingen alleen maar achteruit zal gaan de komende tijd en dit baart hen veel zorgen. Ook de toenemende zorgkosten maakt het volgens hen in de toekomst moeilijker om goede zorg te krijgen.

Bron: http://www.ggznieuws.nl/home/nederlanders-bezorgt-over-bezuinigingen-en-personeelstekort-in-zorgsector/