xs sm md lg

Bekostiging huisartsenzorg 2015: Resultaatbeloning

g17/08/2014

Resultaatbeloning is één van de nieuwe pijlers in de bekostiging van de huisartsenzorg in 2015. Zorgverzekeraars hebben de handen samen gestoken om resultaten op praktijkniveau te kunnen belonen en zorginnovatie te stimuleren. De LHV heeft deze bekeken en voorziet financiële schokeffecten op praktijkniveau, ondanks er in het zorgakkoord is afgesproken dat hier geen sprake van mag zijn. LHV is in gesprek met de zorgverzekeraars over hoe dit voorkomen kan worden.

De huisartsenzorg wordt in de nieuwe bekostiging verdeeld in drie segmenten. Segment 1 staat voor basishuisartsenzorg, segment 2 voor multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg en segment 3 voor resultaatbeloning op praktijkniveau en het stimuleren van innovaties. Bij resultaatbeloning kan gedacht worden aan afspraken over doorverwijzen, doelmatig voorschrijven, service en bereikbaarheid, e-health en diagnostiek. De LHV is voorstander van het belonen van resultaten en innovatie, vooropgesteld dat er wordt gewerkt met gevalideerde indicatoren en er voor huisartsen sprake is van werkbare systematiek.

De manier waarop zorgverzekeraars in 2015 resultaten willen belonen is nog een punt van aandacht. Zij stellen alleen relatieve prestaties te belonen. “Doet u het beter dan uw collega” in plaats van “heeft uw praktijk een positieve ontwikkeling laten zien”. In de voorgestelde systematiek kan het bovendien tot twee jaar duren voordat een praktijk betaald krijgt voor een prestatie.

Bron: https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/resultaatbeloning-punt-van-aandacht-bekostiging-huisartsenzorg-2015