xs sm md lg

Van alle medici is huisarts meest vergrijsd

g19/11/2013

In de medische beroepen is het aandeel van 55-plussers het grootst. Uitspringers zijn de huisarts, tandarts en de psycholoog. Dit komt voort uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vergrijzing in de zorg is sinds het begin van de eeuw sterk toegenomen volgens het CBS. Met name het aandeel 55-plussers onder werkenden met een medisch beroep is in 2011 groter dan onder andere werkers in de zorg. Het meest vergrijsd zijn huisartsen, 21 procent is 55-plus. In de ouderen- en geestelijke gezondheidszorg is dat 19 procent. De minste vergrijzing is te vinden onder verloskundigen, apothekers en fysiotherapeuten. Maar 9,7 procent van de verloskundigen is 55 tot 65 jaar.

Het aandeel 55-plussers is vooral onder zelfstandig werkend medisch geschoolden hoog, 27 procent. Onder tandartsen, gezondheidspsychologen en psychotherapeuten zijn veel 55-plussers aan het werk. Qua vergrijzing in de medische sector staan verpleegkundigen pas op de vierde plaats. In de zorg is een op de vijf werknemers medisch geschoold.

Voor werkzame personen met een baan van 12 uur of meer maakt het CBS een vergelijking met andere bedrijfstakken. Hieruit blijkt dat tussen 2001 en 2011 het aandeel werkzame 55-plussers in de zorg meer dan verdubbeld is, van 6,6 procent naar 15,6 procent. Het aandeel van 55- tot 65-jarigen binnen de hel werkzame beroepsbevolking nam in die periode iets minder hard toe: 7,8 procent tot 14,9 procent.

Bron: http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2013/10/Huisartsen-meest-vergrijsd-in-medische-sector-1389566W/